Obvestilo

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o...

Obvestilo

Spoštovani starši, vljudno vas obveščam, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID–19. Do uveljavitve vsebinsko enakega odloka velja Odlok o začasni...

Obvestilo

Spoštovani starši, ponovno vas obveščam, da bo tudi v naslednjem tednu, od 7. 12. 2020 dalje, ostalo v veljavi izobraževanje na daljavo za vse oddelke osnovne šole. Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja se bodo sproščali po fazah. Doseganje kriterijev za...

Pot do znanja

Spoštovani starši, v prilogi so @prosojnice Ko je znanje treba pokazati. Pripravila sem jih, da bi bile v pomoč učencem. Ker pa se tudi vi veliko vključujete (predvsem pri mlajših učencih) pri popoldanskem delu za šolo, mogoče nekaj namigov: Otrok naj bo pri delu...

Obvestilo

Spoštovani starši, obveščam Vas, da je Vlada republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020, ostaja v veljavi odlok o prepovedih zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje...

Obvestilo

Spoštovani! Družina Kuliabin se je znašla v hudi stiski. Po nenadni smrti očeta je ostala mati sama s tremi šoloobveznimi otroki. Zaposleni na šoli in starši ste izrazili željo, da bi prispevali finančna sredstva za pomoč družini. Na ta način bi jim dali vedeti, da v...