Stopimo na pot podjetništva

 

 

Akronim projekta: “Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!

 

Vodilni partner: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak

Partnerji:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Šolski Center Rogaška Slatina

Vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Rogatec

Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt  sofinanciran na 3. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

 

Cilji projekta:

  • Širjenje podjetniške miselnosti in kreativnosti
  • Strukturiranje podpornega okolje za podjetnike
  • Krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji
  • Povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje
  • Ustanovitev čim več socialnih podjetij in podjetij z zelenimi delovnimi mesti

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Z operacijo bomo izvedli krožek na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina, vzpostavili bomo krožek za zaključne razrede OŠ Rogatec, izvedli delavnice na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine (brezposelni, iskalci prve zaposlitve), vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah.

 

Povzetek projekta:

V okviru projekta se bo na lokalnih šolah oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.

 

 

Dostopnost