Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Čas Mentor/ica
Gibalne urice PON, 7. ura, Marko Herček
S knjigo v svet (2. r.) PON, 6. ura, 12.20–13.05 Karolina Plavčak
Dramski krožek TOR, 6. ura, 12.50–13.35 Karolina Plavčak
Otroški pevski zbor ČET, 5. ura, 11.05–11.50 Barbara Žerjav
Angleščina (1. r.)

ČET, 1. ura, 7.30–8.15

PET, 5. ura, 11.05–11.50

Vesna Zidar Antlej
Planinski krožek Po dogovoru – sobota, nedelja Ines Zalezina