Športni dnevi


Datum Vsebina Vodja
I. VIO 1. 24. 9. 2019 Medrazredna tekmovanja v športnih igrah Simona Gretić, Jelka Cvek, Karolina Plavčak
2. 2. 10. 2019 Pohodništvo – kombinacija z orientacijo Samanta Žibert, Jelka Cvek, Karolina Plavčak
3. 28. 1. 2020 Zimski športi – igre na snegu, sankanje Bernarda Horvat, Aleksandra Tudja, Karolina Plavčak
4. 17. 4. 2020 Pohod Simona Gretić, Aleksandra Tudja, Karolina Plavčak
5. 6. 5. 2020 Seznanjanje s športi – aerobika, badminton, nogomet, hokej, judo Samanta Žibert, Aleksandra Tudja, Karolina Plavčak
II. VIO 1. 24. 9. 2019 Pohod z orientacijo Ines Zalezina
2. 2. 10. 2019 Kros in šaljive igre Tatjana Dravinski Delimar
3. 28. 1. 2020 Zimski športi: sankanje, drsanje, smučanje Milica Zajec
4. 17. 4. 2020 Atletika – mnogoboj Aleksandra Ogrizek
5. 6. 5. 2020 Pohod na Donačko goro Ines Zalezina
III. VIO 1. 24. 9. 2019 Šolsko tekmovanje v krosu in nogometu + 6. r. Marko Herček, Duška Planinšek
2. 2. 10. 2019 Preverjanje znanja plavanja, plavanje in aktivnosti v vodi (6. in 8. r.), planinski pohod (7. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek
3. 28. 1. 2020 Zimski športi (smučanje, drsanje in sankanje) + 6. r. Marko Herček, Duška Planinšek
4. 17. 4. 2020 Šolsko tekmovanje v atletiki in šaljive igre + 6. r. Marko Herček, Duška Planinšek
5. 6. 5. 2020 Planinski pohod (6. in 8. r.), preverjanje znanja plavanja, plavanje in vodne aktivnosti (7. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek