Športni dnevi

  Datum Vsebina Vodja
I. VIO 1. 21. 9. 2020 Medrazredna tekmovanja v športnih igrah Nina Firšt, Mihaela Cvek, Karolina Plavčak
2. 07. 10. 2020 Pohodništvo – kombinacija z orientacijo Klavdija Černelič, Jelka Cvek, Karolina Plavčak
3. 29. 01. 2021 Zimski športi – igre na snegu, sankanje Simona Gretić, Mihaela Cvek, Karolina Plavčak
4. 07. 04. 2021 Atletika Nina Firšt, Klavdija Černelič, Karolina Plavčak
5. 31. 05. 2021 Pohod Simona Gretić, Jelka Cvek, Karolina Plavčak
II. VIO 1. 21. 09. 2020 Pohod z orientacijo Ines Zalezina
2. 07. 10. 2020 Kros in šaljive igre Tatjana Dravinski Delimar
3. 29. 01. 2021 Zimski športi – sankanje, drsanje, smučanje Aleksandra Ogrizek
4. 20. 04. 2021 Atletika – mnogoboj Aleksandra Ogrizek
5. 31. 05. 2021 Pohod na Donačko goro Milica Zajec
III. VIO 1. 21. 09. 2020 Šolsko tekmovanje v krosu in nogometu (6., 7., 8. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek
2. 07. 10. 2020 Planinski pohod (6., 7., 8. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek
3. 29. 01. 2021 Zimski športi – smučanje, drsanje in sankanje (6., 7., 8. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek
4. 06. 04. 2021 Šolsko tekmovanje v atletiki in šaljive igre (6., 7., 8. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek
5. 31. 05. 2021 Vodne aktivnosti in športne igre (6., 7., 8. in 9. r.) Marko Herček, Duška Planinšek