Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 190/20 z dne 17. 12. 2020), ki začne veljati 19. 12. 2020, je Vlada RS določila, da do 25. 12. 2020 velja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20).

To pomeni, da se v skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Ta možnost mora biti zagotovljena vsem staršem, tudi tistim, ki imajo v vrtec vključenega otroka s posebnimi potrebami. Odločitev o delovanju vrtca v zmanjšanem obsegu sprejme župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

S spoštovanjem

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Dostopnost