Šolska knjižnica

Izposoja v šolski knjižnici v tem šolskem letu poteka po prilagojenem urniku izposoje od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00. Izposojeno gradivo mora učenec vrniti v štirinajstih dneh, izjemoma (gradivo, ki ga imamo v zadostnem številu izvodov) kasneje. Obsežnejših enciklopedij, leksikonov, slovarjev ipd. ne posojamo na dom.

Pri vstopanju v šolsko knjižnico in čitalnico, gibanju po šolski knjižnici, izposoji, vračanju gradiva ter izvedbi ur knjižničnih-informacijskih znanj se tudi v šolskem letu 2021/2022 upoštevajo priporočila NIJZ.

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v šoli – pomaga pri vzgoji in oblikovanju učenca v bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja ter v uporabnika knjižničnega gradiva in knjižničnih pomagal. Namenjena je pouku, vzgoji, potrebam učencev in delavcev šole ter se z gradivom tudi neposredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces (pouk v knjižnici – v okviru knjižničnih-informacijskih znanj). Gradivo v šolski knjižnici je urejeno po enotnem sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) in po starostnih stopnjah (leposlovje). Police s strokovnim gradivom za učitelje so ločene od ostalih. Na njih se nahaja gradivo s področja pedagogike, didaktike, metodike pouka in ostalo gradivo za posamezna predmetna področja pouka.

 

Šolsko knjižnico vodi Vesna Zidar Antlej.

 

Dostopnost