Kulturni dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja Sodelavci
I. VIO 1. 1. 2. 9. 2019 Prvi šolski dan razredničarke policist, starši
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Samanta Žibert razredničarke, gledališče
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarke
4. 23. 4. 2020 S knjigo v svet, ekodan

Vesna Zidar Antlej,

Estera Antolinc

razredničarke
2. 1. 17. 10. 2019 Filmska vzgoja razredničarke
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Samanta Žibert razredničarke, gledališče
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarke
4. 23. 4. 2020 S knjigo v svet, ekodan

Vesna Zidar Antlej,

Estera Antolinc

razredničarke
3. 1. 17. 10. 2019 Filmska vzgoja razredničarke
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Samanta Žibert razredničarke, gledališče
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarke
4. 23. 4. 2020 S knjigo v svet, ekodan

Vesna Zidar Antlej,

Estera Antolinc

razredničarke
II. VIO 4. 1. 27. 11. 2019 Filmska vzgoja Tatjana D. Delimar
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Ines Zalezina
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarki
5. 1. 27. 11. 2019 Filmska vzgoja Milica Zajec
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Aleksandra Ogrizek
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarki
6. 1. 26. 9. 2019 Po poti Otona Župančiča Petra Prevolšek razrednik
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Metka Urleb razrednik
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razrednik
III. VIO 7. 1. 26. 9. 2019 Po poti Otona Župančiča Petra Prevolšek razredničarka
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Metka Urleb razredničarka
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarka
8. 1. 26. 9. 2019 Po Prešernovi poti Petra Prevolšek razrednika
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Metka Urleb razrednika
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razrednika
9. 1. 26. 9. 2019 Po Cankarjevi in Trubarjevi poti Petra Prevolšek razredničarki
2. 2. 12. 2019 Gledališka predstava Metka Urleb razredničarki
3. 3. 3. 2020 Filmska vzgoja Vesna Zidar Antlej razredničarki