Kulturni dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO

 

 

 

1.

1. 26. 10. 2022 Filmska vzgoja razredničarke
2. 06. 12. 2022 Gledališka predstava Nina Firšt, razredničarke
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Aleksandra Tudja, razredničarke
4. 29. 05. 2023 S knjigo v svet, EKODAN Vesna Zidar Antlej, razredničarke

 

 

 

2.

1. 26. 10. 2022 Filmska vzgoja razredničarke
2. 06. 12. 2022 Gledališka predstava Vesna Zidar Antlej, razredničarke
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Aleksandra Tudja, razredničarke
4. 29. 05. 2023 S knjigo v svet, EKODAN Vesna Zidar Antlej, razredničarke

 

 

 

3.

1. 26. 10. 2022 Filmska vzgoja razredničarke
2. 06. 12. 2022 Gledališka predstava Vesna Zidar Antlej, razredničarke
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Aleksandra Tudja, razredničarke
4. 29. 05. 2023 S knjigo v svet, EKODAN Vesna Zidar Antlej, razredničarke
II. VIO

 

 

4.

1. 26. 10. 2022 Filmska vzgoja Milica Zajec, Ines Zalezina
2. 06. 12. 2022 Gledališka predstava Milica Zajec, Ines Zalezina
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek

 

 

5.

1. 26. 10. 2022 Filmska vzgoja Aleksandra Ogrizek
2. 06. 12. 2022 Gledališka predstava Aleksandra Ogrizek
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek

 

 

6.

1. 26. 10. 2022 Po poteh slovenskih književnikov Petra Prevolšek
2. 6. 12. 2022 Gledališče Metka Urleb
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek
III. VIO

 

 

7.

1. 26. 10. 2022 Po poteh slovenskih književnikov Petra Prevolšek
2. 6. 12. 2022 Gledališče Metka Urleb
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek

 

 

8.

1. 26. 10. 2022 Po poteh slovenskih književnikov Petra Prevolšek
2. 6. 12. 2022 Gledališče Metka Urleb
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek

 

 

9.

1. 26. 10. 2022 Po poteh slovenskih književnikov Petra Prevolšek
2. 6. 12. 2022 Gledališče Metka Urleb
3. 21. 02. 2023 Pustovanje Karolina Plavčak, Tanja Germ, Damijan Sakelšek

 

 

Dostopnost