Kulturni dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO 1. 1. 22. 10. 2020 Filmska vzgoja razredničarke
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava / Filmska vzgoja Bernarda Horvat
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Aleksandra Ogrizek
4. 26. 05. 2021 S knjigo v svet Vesna Zidar Antlej
2. 1. 22. 10. 2020 Filmska vzgoja razredničarke
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava / Filmska vzgoja Bernarda Horvat
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Aleksandra Ogrizek
4. 26. 05. 2021 S knjigo v svet Vesna Zidar Antlej
3. 1. 22. 10. 2020 Filmska vzgoja razredničarke
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava / Filmska vzgoja Bernarda Horvat
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Aleksandra Ogrizek
4. 26. 05. 2021 S knjigo v svet Vesna Zidar Antlej
II. VIO 4. 1. 18. 09. 2020 Filmska vzgoja Milica Zajec
2. 3. 12. 2020 Gledališka predstava Bernarda Horvat
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Aleksandra Ogrizek
5. 1. 18. 09. 2020 Filmska vzgoja Milica Zajec
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava Bernarda Horvat
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Aleksandra Ogrizek
6. 1. 18. 09. 2020 Po poti Miška Kranjca / Filmska vzgoja Petra Prevolšek
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava Metka Urleb
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Duška Planinšek
III. VIO 7. 1. 18. 09. 2020 Po poti Prežihovega Voranca / Filmska vzgoja Petra Prevolšek
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava Metka Urleb
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Duška Planinšek
8. 1. 18. 09. 2020 Po Prešernovi poti / Filmska vzgoja Petra Prevolšek
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava Metka Urleb
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Duška Planinšek
9. 1. 18. 09. 2020 Po Cankarjevi in Trubarjevi poti / Filmska vzgoja Petra Prevolšek
2. 03. 12. 2020 Gledališka predstava Metka Urleb
3. 13. 02. 2021 Pustovanje Duška Planinšek