Oddelki

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ DOBOVEC

Razred M Ž Skupaj Razredničarka
I. VIO 1. 0 1 1 Karolina Plavčak
2. 2 4 6
Skupaj: 2 5 7