Tehniški dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO 1. 1. 12., 13. 09. 2020 Promet – papirno gradivo, vozilo razredničarke
2. 09. 12. 2020 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
3. 24., 25. 02. 2021 Konstruiranje – leseni gradniki, stolp razredničarke
2. 1. 12., 13. 09. 2020 Promet – kosi lesa, vozilo razredničarke
2. 09. 12. 2020 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
3. 24., 25. 02. 2021 Konstruiranje – kocke, pohištvo razredničarke
3. 1. 12., 13. 09. 2020 Promet – stiropor, vozila razredničarke
2. 09. 12. 2020 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
3. 24., 25. 02. 2021 Konstruiranje – lego kocke, stavbe razredničarke
II. VIO 4. 1. 13. 10. 2020 Moj avto ima motor Aleksandra Ogrizek
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Pretakanje snovi Milica Zajec
4. 22. 04. 2021 Rad bi varno vozil kolo Milica Zajec
5. 1. 13. 10. 2020 Ogled vaje gašenja Ines Zalezina
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Prenos gibanja Ines Zalezina
4. 22. 04. 2021 Usposabljanje za vožnjo kolesa Tatjana Dravinski Delimar
6. 1. 13. 10. 2020 Papirna gradiva Damijan Sakelšek
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Evropska vas Damijan Sakelšek
4. 22. 04. 2021 Muzej gozdarstva in lesarstva Damijan Sakelšek
III. VIO 7. 1. 13. 10. 2020 Energetika in ekologija Damijan Sakelšek
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Steklo – ŠC Rogaška Slatina Damijan Sakelšek
4. 22. 04. 2021 Evropska vas Damijan Sakelšek
8. 1. 13. 10. 2020 Poklicna orientacija Zlatka Janžek
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Evropska vas Damijan Sakelšek
4. 22. 04. 2021 Poklicne delavnice – ŠC Celje Janja Milošič
9. 1. 13. 10. 2020 Prostorsko načrtovanje in gradnja Damijan Sakelšek
2. 18. 11. 2020 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 09. 03. 2021 Svet energije Krško Damijan Sakelšek
4. 22. 04. 2021 Evropska vas Damijan Sakelšek