Tehniški dnevi


  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO

1.

1. 18.–20. 11. 2019 Promet – papirno gradivo; vozilo razredničarke
2. 18.–20. 2. 2020 Konstruiranje – leseni gradniki; stolp razredničarke
3. 2.–4. 6. 2020 Šolsko pohištvo – stiropor razredničarke

2.

1. 18.–20. 11. 2019 Promet – kosi lesa; vozilo razredničarke
2. 18.–20. 2. 2020 Konstruiranje – kocke; pohištvo razredničarke
3. 2.–4. 6. 2020 Šolsko igrišče – stiropor razredničarke

3.

1. 18.–20. 11. 2019 Promet – stiropor; vozila razredničarke
2. 18.–20. 2. 2020 Gradim – glina; stena razredničarke
3. 2.–4. 6. 2020 Konstruiranje – lego kocke; stavbe razredničarke
II. VIO

4.

1. 10. 10. 2019 Gradimo hišo Tatjana Dravinski Delimar
2. 19. 11. 2019 Moj avto ima motor Ines Zalezina
3. 13. 1. 2020 Električni krog Tatjana Dravinski Delimar
4. 14. 5. 2020 Rad bi varno vozil kolo Ines Zalezina

5.

1. 10. 10. 2019 Izkoriščanje moči vetra Milica Zajec
2. 19. 11. 2019 Izolacija Aleksandra Ogrizek
3. 13. 1. 2020 Prenos gibanja Milica Zajec
4. 8. 4. 2020 Usposabljanje za vožnjo kolesa Aleksandra Ogrizek

6.

1. 10. 10. 2019 Papirna gradiva Damijan Sakelšek
2. 19. 11. 2019 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 17. 3. 2020 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Metka Urleb

4. 16. 4. 2020 Les Damijan Sakelšek
III. VIO

7.

1. 10. 10. 2019 Energetika, ekologija Damijan Sakelšek
2. 19. 11. 2019 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 17. 3. 2020 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Metka Urleb

4. 16. 4. 2020 Steklo – ŠC Rogaška Slatina Damijan Sakelšek

8.

1. 10. 10. 2019 Poklicna orientacija Zlatka Janžek, Janja Milošič
2. 19. 11. 2019 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 17. 3. 2020 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Metka Urleb

4. 16. 4. 2020 Poklicne delavnice – ŠC Celje Janja Milošič

9.

1. 10. 10. 2019 Prostorsko načrtovanje in gradnja Damijan Sakelšek
2. 19. 11. 2019 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 17. 3. 2020 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Metka Urleb

4. 16. 4. 2020 Svet energije Krško Damijan Sakelšek