Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja se izvaja ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenci 6. razreda imajo preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga določi pristojni minister.

Preizkusi po II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju so obvezni. Njihov namen je povratna informacija učiteljem, učencem in staršem o doseganju učnih ciljev.

Informacije za učence in starše