Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja se izvaja ob koncu II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenci 6. razreda imajo preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in iz določenega tretjega predmeta.

.

Preizkusi po II. in III. vzgojno-izobraževalnem obdobju so obvezni. Njihov namen je povratna informacija učiteljem, učencem in staršem o doseganju učnih ciljev.

Informacije za starše NPZ 2022/23

Informacije za starše

 

 

Dostopnost