Podatki o zavodu

Ime javnega zavoda: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec

Ustanovitelj zavoda: Občina Rogatec (pravna naslednica bivše Občine Šmarje pri Jelšah)

Naslov sedeža javnega zavoda: Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec

Kontaktne številke:

tajništvo 03 818 34 00
ravnateljica 03 818 34 01
pomočnica ravnateljice 03 818 34 16
pedagoginja 03 818 34 02
računovodstvo 1 03 818 34 03
računovodstvo 2 03 818 34 13
kuhinja 03 818 34 04


V sestavi javnega zavoda VIZ OŠ Rogatec delujejo:

 • Matična šola Rogatec
 • Podružnična šola Dobovec
 • Podružnična šola Donačka Gora
 • Enota vrtec Rogatec

Šolski okoliš (OŠ Rogatec) tvorijo naslednja naselja:

 • Brezovec pri Rogatcu
 • Dobovec pri Rogatcu
 • Donačka Gora
 • Log
 • Rogatec
 • Sveti Jurij
 • Tlake
 • Trlično
 • Žahenberc

 

 

Vizija VIZ OŠ Rogatec

USTVARJALNO IN POVEZOVALNO DO ZNANJA ZA ŽIVLJENJE


 

Naše poslanstvo

Vzgojiti in naučiti otroke in učence, da bodo s spoštljivim in strpnim odnosom do ljudi in okolja stopali v svet.

 

Vrednote

 • Spoštovanje na vseh ravneh
 • Ustvarjalnost
 • Strokovnost
 • Medsebojno spoštovanje
 • Zaupanje
 • Poštenost
 • Razvijanje delovnih navad in kolektivnega duha
 • Učenje za življenje

 

Cilji šole in vrtca

 • Kakovostno opravljanje vzgojno- izobraževalnega dela
 • Stalno strokovno izobraževanje strokovnih delavcev
 • Usklajeno delovanje kolektiva
 • Uvajanje novih projektov ter aktivnih metod in oblik poučevanja
 • Pozitiven odnos do narave
 • Vzpodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT
 • Skrb za pravilno uporabo in rabo maternega jezika
 • Razvijanje medkulturnosti in večjezičnosti
 • Ohranjanje tradicije in kulturne dediščine
 • Skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok
 • Spodbujanje vključevanja v povezovanje in prepoznavnost kraja

 

Še posebno si bomo prizadevali za


 • DOBRE MEDSEBOJNE ODNOSE V KOLEKTIVU
 • SPOŠTOVANJE
 • POŠTENJE
 • ODGOVORNOST
 • KAKOVOSTEN VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNI PROCES
 • DOBRO SODELOVANJE S STARŠI IN KRAJEM