Šolski sklad

Na šoli deluje Šolski sklad, ki je bil ustanovljen 02. 02. 1999. Med drugim je namen sklada na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, ki niso del obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Upravni odbor sklada ima sedem članov, od tega štiri predstavnike staršev in tri predstavnike zavoda.

Vse, ki želijo donirati v šolski sklad, vljudno prosimo, da to storijo z nakazilom na TRR: 01307-6030678255, sklic SI00 2020

Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada

Letni delovni načrt Šolskega sklada

Pravila delovanja šolskega sklada

Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec