Šolski sklad

 

Na šoli deluje Šolski sklad, ki je bil ustanovljen 30. 09. 1998. Namen sklada je na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti, ki niso del obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Upravni odbor sklada ima sedem članov, od tega štiri predstavnike staršev in tri predstavnike zavoda.

 

Predsednica šolskega sklada: Mihaela Cvek

Vse, ki želijo donirati v šolski sklad, vljudno prosimo, da to storijo z nakazilom na TRR: 01307-6030678255, sklic SI00 2022.

 

Donatorska pogodba – ŠOLSKI SKLAD

Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada

Letni delovni načrt šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023

Poročilo o delu Šolskega sklada v šolskem letu 2022-2023

Pravila šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec

Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada VIz OŠ Rogatec

 

 

 

 

 

Dostopnost