Otroški in mladinski pevski zbor

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Učenci se bodo učili prepevati aktualne ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi bodo nastopali na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Pri delu bodo ustvarjalni, saj bodo poskušali v interpretacije pesmi vključiti tudi gibanje in Orffov instrumentarij. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Učenci bodo interpretirali večglasne skladbe domačih in tujih skladateljev, peli pa bodo tudi v kanonu. Naučene pesmi bodo predstavili na najrazličnejših prireditvah in na reviji pevskih zborov v Rogaški Slatini.

Dostopnost