Šolska prehrana

Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko poteka pouk in druge organizirane dejavnosti šole v skladu s šolskim koledarjem.

Šola organizira:

    • obvezno malico za vse učence,
    • kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo oziroma celodnevno prehrano (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica).

Vsi učenci podaljšanega bivanja imajo kosilo, to je omogočeno tudi vsem ostalim učencem.

 

 

Zajtrk bo za učence organiziran od 7.00–7.30, malica od 9.05–9.25, kosilo pa od 11.50–12.20. Novost je elektronsko vodenje šolske prehrane. Obroke je potrebno odjaviti do 8.00 ure zjutraj na isti dan, ko otrok manjka. Kasnejše odjave bodo obravnavane kot nepravočasne, kar pomeni, da boste morali plačati razliko do subvencije. V primeru, da obroka sploh ne odjavite, boste morali plačati polno ceno prehrane brez subvencije.

 

 

Višina subvencije in upravičenost do subvencije

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • Do popolne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 eurov.
  • Do popolne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.

Subvencija za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

KONTAKTNI PODATKI V KUHINJAH:

Kuhinja Telefonska številka Elektronska pošta
MŠ Rogatec 03 818 34 04 kuhinja@osrogatec.si
PŠ Dobovec 03 818 34 62 kuhinja.dobovec@osrogatec.si
PŠ Donačka Gora 03 818 34 52 kuhinja.donacka@osrogatec.si

 

ŠOLSKI JEDILNIK           OBVESTILA:
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE VIZ OŠ ROGATEC           Subvencioniranje šolske prehrane
MOŽNOSTI ŠOLSKE PREHRANE           Označevanje alergenov
            Možnosti prodaje lokalno pridelane hrane