Erasmus+

Poskušali bomo pridobiti sredstva v projektu, ki traja dve leti. V prvem letu bo namenjen izmenjavi ter izobraževanju učiteljev, v drugem letu pa izmenjavi učencev.

KA1 – projekt učne mobilnosti omogoča strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke na njihov osebni in strokovni razvoj. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo tudi študijskega obiska.

KA2 – projekt, v katerem sodelujejo šole in vrtci, ki s priložnostjo mobilnosti dvigujejo kakovost poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela. Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje STRATEŠKA PARTNERSTVA (SP). Prijava oktober 2019.

Projektni team: Metka Urleb, Janja Milošič, Vesna Zidar Antlej