Erasmus+

V šolskem letu 2019/2020 smo pridobili dva projekta, in sicer KA1 in KA2. Sredstva v projektu, ki traja dve leti, bomo namenili izmenjavi ter izobraževanju.

 

KA1 – projekt učne mobilnosti omogoča strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke na njihov osebni in strokovni razvoj. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo tudi študijskega obiska. 1. januarja 2021 začenjamo z dvoletnim ERASMUS+ projektom, ki ga je Erasmus+ delovna skupina v VIZ OŠ Rogatec poimenovala »ODPRIMO OKNA V SVET«. Omenjeni KA1 projekt vključuje osem mobilnosti šolskega osebja. Program projekta, v katerem so partnerice šole iz Španije, Portugalske in Irske, temelji na razvoju šole s poudarkom na uvedbi IKT-ja in sodobnih metod poučevanja.

Koordinatorica: Metka Urleb

Projektna skupina: Metka Urleb, Janja Milošič, Vesna Zidar Antlej

 

KA2 – projekt, v katerem sodelujejo šole in vrtci, ki s priložnostjo mobilnosti dvigujejo kakovost poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela. Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje STRATEŠKA PARTNERSTVA (SP).

Naslov dvoletnega KA229 projekta je »EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF ANIMAL ASSISTED EDUCATION«. Na Erasmus+ razpisu ga je prijavila šola koordinatorica iz Združenega kraljestva. V projektu bomo primere dobre prakse izmenjavali z osnovnimi šolami iz Španije, Turčije in Grčije. Projekt, v sklopu katerega bomo v pouk učinkovito vključevali živali, se prične izvajati 1. 10. 2020. Naša šola se bo osredotočila na živali na kmetiji, kar bo šolam partnericam tudi predstavila junija 2022, ko bomo predstavnike šol gostili v Rogatcu.

Koordinatorica: Metka Urleb

Projektna skupina: Metka Urleb, Janja Milošič, Vesna Zidar Antlej

 

31. decembra 2020 bomo pričeli z izvajanjem Erasmus+ KA201 projekta, ki so ga španski prijavitelji iz inštituta Technological Institute for children’s products & leisure naslovili »WE »R« THE WORLD«. V dvoletnem projektu, v sklopu katerega bomo izvedli osem mobilnosti in preko različnih aktivnosti še bolj utrdili svoje delovanje na ekološkem ozaveščanju, sodelujejo še osnovne šole iz Španije, Italije in Portugalske.

Koordinatorica: Vesna Zidar Antlej

Projektna skupina: Metka Urleb, Janja Milošič, Vesna Zidar Antlej