Ostale dejavnosti

 

ŠOLA V NARAVI

Poletna šola v naravi za 4. razred

Vodja Datum Kraj izvajanja
Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek 14. 06.–18. 06. 2021 Izola

 

Poletna šola v naravi za 5. razred

Vodja Datum Kraj izvajanja
Ines Zalezina, Tatjana D. Delimar 07. 09.–11. 09. 2020 Izola

 

 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Razred 7. razred
Termin 29. 03.–02. 04. 2021
Dom CŠOD Radenci (Bela Krajina)
Spremljevalca Marko Herček, Marta Butolen

 

 

EKSKURZIJE UČENCEV

Končna ekskurzija

Razred Datum Relacija Spremljevalca
9. razred maj 2021 Slovenija Metka Urleb, Damijan Sakelšek

 

Zgodovinska ekskurzija

Zgodovinska ekskurzija zajema ogled vojaške kadetnice, obisk vojaškega muzeja I. in II. svetovne vojne ter ogled stalne razstave generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Namenjena je učencem 9. razredov, ki imajo v tem šolskem letu zgodovino tudi na NPZ, ter zgodovinskemu krožku. Ekskurzija je v celoti financirana s strani Vojnih veteranov za Slovenijo.

Koordinatorica: Natalija Krklec

 

Geografska ekskurzija

Za učence 9. razredov je načrtovana geografska ekskurzija v Logarsko dolino in Jamo Pekel.

Datum izvedbe: 15. 04. 2021

Koordinatorica: Natalija Krklec

 

Ekskurzija v zvezi s poklicno orientacijo

Za učence 8. razreda je načrtovan obisk sejma Informativa.

Datum izvedbe: 22. 01. 2021

Koordinatorica: Zlatka Janžek

 

 

PLAVALNI TEČAJ

Plavalni tečaj za 1. razred

Vodja Čas izvajanja Kraj izvajanja
Nina Firšt, Mihaela Cvek

19. 04.–23. 04. 2021

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec

Terme Rogaška Slatina

 

Plavalni tečaj za 3. razred

Vodja Čas izvajanja Kraj izvajanja
Klavdija Černelič, Jelka Cvek

28. 09.–03. 10. 20121

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora

Terme Rogaška Slatina

 

 

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA

V program Usposabljanje za vožnjo kolesa so vključeni učenci 4. in 5. razredov.

Usposabljanje za vožnjo kolesa poteka v treh delih:

  • teoretično usposabljanje,
  • praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu,
  • praktično usposabljanje na javnih prometnih površinah.

Teoretično usposabljanje izvajajo učenci 4. razreda na računalniškem programu S kolesom v šolo – učne vsebine in vaje. Pisni preizkus (pisni izpit) prometnih pravil za vožnjo s kolesom opravljajo z računalniškim programom.

Praktično usposabljanje na šolskem prometnem poligonu in vožnjo s kolesom na javnih prometnih površinah opravljajo v 5. razredu. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju na poligonu učenci prejmejo kolesarsko izkaznico (kolesarski izpit).

Zaradi epidemije COVID-19 se bo praktično usposabljanje za lanske 5. razrede izvedlo septembra in oktobra 2020/2021.

Mentorici: Milica Zajec in Aleksandra Ogrizek

Mentorici v 4. razredu
 Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek

 

Mentorici v 5. razredu
Tatjana D. Delimar, Ines Zalezina

 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Vodijo ga učiteljice, ki poučujejo športno vzgojo v posameznih razredih. Učenci, ki bodo izpolnili vse predpisane naloge, bodo prejeli priznanje oziroma veliko zlato medaljo.

Tako je možno osvojiti:

1. razred ⇨ PRIZNANJE

2. razred ⇨ PRIZNANJE

3. razred ⇨ VELIKA ZLATA MEDALJA

 

Športni program Krpan

Športni program Krpan je prenovljena oblika športne značke II. Pomagala naj bi najmlajšim na najprijetnejši način predstaviti šport in s tem vsaditi željo in potrebo po ukvarjanju z njim tudi v kasnejših, zrelih letih kot obliko razvedrila, sprostitve in rekreacije.

Cilji programa Krpan so:

  • obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi,
  • zajeti čim večje število učencev,
  • ne poudarjati razlik v spretnostnih nalogah in sposobnostih učencev,
  • nadaljevati množičen odziv na Zlati sonček.

Tako je možno osvojiti:

4. razred ⇨ BRONASTA KOLAJNA

5. razred ⇨ SREBRNA KOLAJNA

6. razred ⇨ ZLATA KOLAJNA