Ostale dejavnosti

POLETNA ŠOLA V NARAVI

4. razred – vodje Datum Kraj izvajanja
Tatjana Dravinski Delimar, Ines Zalezina 8. 6.–12. 6. 2020 Izola

 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

5. razred – vodje Datum Kraj izvajanja
Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek 10. 2.–14. 2. 2020 Rogla

 

 

VKLJUČEVANJE V CENTRE ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI (CŠOD)

Razred 6. razred 7. razred 8. razred
Termin 25. 5.–29. 5. 2020 4. 11.–8. 11. 2019 14. 10.–18. 10. 2019
Dom CŠOD Murska Sobota CŠOD Planika CŠOD Škorpijon
Spremljevalca

Marko Herček

Marta Butolen

Estera Antolinc

Barbara Rupar

Metka Urleb

Damijan Sakelšek

 

 

KONČNA EKSKURZIJA UČENCEV

Razred Datum Relacija Spremljevalki
9. razred 20. 9. 2019 Avstrijska Koroška – Gosposvetsko polje – Celovec

Magdalena Lisac,

Petra Prevolšek

 

 

PROGRAM NAUČIMO SE PLAVATI

Plavalni tečaj za 1. razred

Vodje Čas izvajanja Kraj izvajanja

Simona Gretić,

Karolina Plavčak

20. 4.–24. 4. 2020

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec

Terme Rogaška Slatina

 

Plavalni tečaj za 3. razred

Vodje Čas izvajanja Kraj izvajanja
Bernarda Horvat, Aleksandra Tudja, Karolina Plavčak

30. 9.–5. 10. 2019

MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec

Terme Rogaška Slatina

 

Preverjanje znanja plavanja šestošolcev in osmošolcev ter plavalni tečaj za neplavalce od 6. do 9. razreda

Vodja Datum Kraj izvajanja
Marko Herček

2. 10. 2019 (preverjanje znanja plavanja)

8. 6.–12. 6. 2020 (tečaj)

Terme Rogaška Slatina

 

 

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA

Mentorica v 5. razredu
Milica Zajec

 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN

Športni program Zlati sonček

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program Zlati sonček. Vodijo ga učiteljice, ki poučujejo športno vzgojo v posameznih razredih. Učenci, ki bodo izpolnili vse predpisane naloge, bodo prejeli priznanje oziroma veliko zlato medaljo.

Tako je možno osvojiti v:

  • 1. razredu  – PRIZNANJE,
  • 2. razredu  – PRIZNANJE,
  • 3. razredu  – VELIKO ZLATO MEDALJO.

 

Športni program Krpan

Športni program Krpan je prenovljena oblika športne značke II. Pomagala naj bi najmlajšim na najprijetnejši način predstaviti šport in s tem vsaditi željo in potrebo po ukvarjanju z njim tudi v kasnejših, zrelih letih kot obliko razvedrila, sprostitve in rekreacije.

Cilji programa Krpan so:

  • obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi,
  • zajeti čim večje število učencev,
  • ne poudarjati razlik v spretnostnih nalogah in sposobnostih učencev,
  • nadaljevati množičen odziv na Zlati sonček.

Tako je možno osvojiti v:

  • 4. razredu – BRONASTO KOLAJNO,
  • 5. razredu – SREBRNO KOLAJNO,
  • 6. razredu – ZLATO KOLAJNO.