VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, ID za DDV: 98183443, matična številka: 5087970000.
 

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

 

Ime vloge Namen Osebni podatki, ki se zbirajo Rok hrambe osebnih podatkov Pravna podlaga
Prijava krsitve varstva osebnih podatkov   Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
Pritožba zaradi kršitve varstva osebnih podatkov   Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov Izbris obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
Zahteva za popravek lastnih osebnih podatkov Popravek obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
Zahteva za prenosljivost podatkov Prenos obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki Seznanitev obdelovanja osebnih podatkov. Vlagatelj: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 5 let. Uredba (EU) 2016/679 
 
 
 
Dostopnost