Oddelki

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA PŠ DONAČKA GORA

Razred M Ž Skupaj Razredničarka
I. VIO 1. 8 1 9 Mihaela Cvek
2. 7 3 10
3. 4 5 9 Jelka Cvek
Skupaj: 19        9 28