Učbeniški sklad

Izposoja učbenikov v šolskem učbeniškem skladu poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, njegova skrbnica je šolska knjižničarka Vesna Zidar Antlej. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodijo brezplačne komplete učbenikov od 1. do 9. razreda. Starši oziroma skrbniki se odločijo, ali bodo učbenike kupili sami ali si ga bodo izposodili na šoli.

V sistem izposoje učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada so na naši šoli vključeni skoraj vsi učenci. Delovni zvezki, učbeniki z elementi delovnega zvezka in drugo gradivo niso uvrščeni v šolski učbeniški sklad, zato jih morajo starši svojim otrokom priskrbeti sami.

V kolikor v prihodnjem šolskem letu ne želite prejeti učbenikov iz učbeniškega sklada, do 11. 6. 2021 izpolnite in šolski knjižničarki oddajte odjavnico, ki je dostopna na spodnji povezavi.

ODJAVA – UČBENIKI, UČBENIŠKI SKLAD

 

KAKO RAVNAMO Z UČBENIKI PO IZPOSOJI

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike iz učbeniškega sklada. Učbeniki so večinoma rabljeni, zato k njihovi ohranjenosti učenci prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo. Z učbeniki skozi vse šolsko leto učenci ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, morajo starši oziroma skrbniki poravnati odškodnino.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika) in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino.

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE


1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

 

 

UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD

SEZNAM UČBENIKOV V UČBENIŠKEM SKLADU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022