Strokovni delavci

TABELA STROKOVNIH DELAVCEV

Št. Priimek in ime Stopnja izobrazbe Poučuje Naziv Opombe
1. Antolinc Estera VII. KEM, BIO, NAR svetovalka vodja EKO šole, vodja aktiva naravoslovja
2. Avsenik Katja VII. GUM mentorica
3. Bobek Stanislav VI. FIZ, MAT svetnik
4. Butolen Marta VII. GOS, MAT, FIZ, OPB mentorica organizator šolske prehrane, koordinatorica tradicionalnega slovenskega zajtrka, laborant
5. Cvek Jelka VII. RP svetnica vodja PŠ DG
6. Cvek Mihaela VIII./2 RP svetnica vodja EKO šole na PŠ DG
7. Černelič Klavdija VII. RP vodja pilotskega projekta MIZŠ
8. Dravinski D. Tatjana VII. RP mentorica
9. Firšt Nina VII. RP mentorica
10. Gregurec Lea VII. 2. strok. del. v 1. r., OPB svetovalka
11. Gretić Simona VII. RP svetovalka koordinatorica Altermeda
12. Herček Marko VII. ŠPO, JV svetovalec predsednik Športnega društva
13. Horvat Bernarda VII. OPB svetovalka vodja I. VIO
14. Jagodič Kornelija VII. TJA, NEM, OPB mentorica predsednica Šolskega sklada
15. Janžek Zlatka VII. svetnica šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ
16. Krklec Natalija VII. ZGO, GEO svetovalka vodja III. VIO, vodja aktiva družboslovja
17. Lisac Magdalena VI. MAT svetnica
18. Milošič Janja VII. TJA svetovalka koordinatorica Otroškega parlamenta
19. Novak Nataša VII. LUM svetnica vodja projekta Okusimo dediščino
20. Ogrizek Aleksandra VII. RP svetovalka vodja II. VIO
21. Planinšek Duška VII. ŠPO, JV mentorica vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit
22. Plavčak Karolina VII. RP mentorica vodja PŠ Dobovec
23. Prevolšek Petra VII. SLJ, DKE svetnica vodja aktiva slovenščine
24. Sakelšek Damijan VII. MAT, TIT mentor ROID, koordinator Lo.Polis, spletna stran šole
25. Sarjaš Dunja VII. TJA svetnica
26. Tudja Aleksandra VII. OPB svetovalka vodja aktiva podaljšanega bivanja
27. Urleb Metka VII. SLJ, NEM mentorica vodja projektne skupine Erasmus+, vodja projekta Evropska vas
28. Virant Alenka VII. svetnica ravnateljica
29. Zajec Milica VI. RP svetnica koordinatorica usposabljanja vožnje s kolesom
30. Zalezina Ines VII. RP svetovalka
31. Zidar Antlej Vesna VII. TJA svetovalka

šolska knjižničarka, spletna stran šole, FB stran, stiki z mediji, vodja aktiva tujih jezikov,

vodja projekta Rastem s knjigo

32. Žerjav Barbara VII. OPB mentorica vodja MPZ in OPZ
33. Žibert Samanta VIII./1 RP svetnica pomočnica ravnateljice
34. Žlof Jadek Martina VII. OPB svetnica vodja EKO šole na PŠ DOB