Strokovni delavci

TABELA STROKOVNIH DELAVCEV

1. Antolinc Estera VII. KEM, BIO, NAR, JV mentorica vodja EKO šole
2. Bobek Stanislav VI. FIZ, MAT svetnik
3. Butolen Marta VII. GOS, JV, OPB vodja prehrane
4. Cesarec Olga VI. 2. strok. del. v 1. r.
5. Cvek Jelka VII. RP svetnica vodja PŠ DG
6. Cvek Mihaela VIII/1 OPB svetnica
7. Černelič Klavdija VII/2 RP
8. Dravinski D. Tatjana VII. RP mentorica
9. Firšt Nina VII. OPB vodja aktiva OPB
10. Gregurec Lea VII. 2. strok. del. v 1. r., OPB svetovalka
11. Gretić Simona VII. RP svetovalka
12. Herček Marko VII. ŠPO, JV svetovalec vodja aktiva ŠVZ
13. Horvat Bernarda VII. RP mentorica
14. Jagodič Kornelija VII. OPB predsednica šolskega sklada
15. Janžek Zlatka VII. svetnica pedagoginja
16. Krklec Natalija VII. ZGO, GEO, JV svetovalka
17. Lisac Magdalena VI. MAT, FIZ svetnica
18. Milošič Janja VII. TJA svetovalka koordinatorica otroškega parlamenta
19. Novak Nataša VII. LUM svetnica
20. Ogrizek Aleksandra VII. RP mentorica vodja II. VIO
21. Planinšek Duška VII. ŠPO, JV, laborant mentorica
22. Plavčak Karolina VII. RP mentorica vodja PŠ Dobovec
23. Prevolšek Petra VII. SLJ, DKE svetovalka
24. Paščinski Andreja VII. GUM
25. Sakelšek Damijan VII. MAT, TIT mentor vodja III. VIO, ROID
26. Sarjaš Dunja VII. TJA svetnica
27. Tudja Aleksandra VII. RP svetovalka
28. Urleb Metka VII. SLJ, NEM mentorica vodja projekta ERAZMUS+
29. Virant Alenka VII. svetnica ravnateljica
30. Zajec Milica VI. RP svetnica
31. Zalezina Ines VII. RP mentorica
32. Zidar Antlej Vesna VII. TJA, SLJ mentorica knjižničarka
33. Žerjav Barbara VII. GUM, 2. strok. del. v 1. r. mentorica
34. Žibert Samanta VIII/1 RP svetnica

pomočnica ravnateljice,

vodja I. VIO