TABELA STROKOVNIH DELAVCEV

 

 

Št. Priimek in ime St. izobr. Poučuje Naziv Opombe
1. Antolinc Estera VII. KEM, BIO, NAR svetovalka

vodja Ekošole, vodja III. VIO,

vodja aktiva naravoslovja

2. Cvek Jelka VII. RP svetnica  
3. Cvek Mihaela VIII./2 RP svetnica vodja PŠ DOB, predsednica Šolskega sklada
4. Cvetko Darja VII. MAT, FIZ mentor  
5. Černelič Klavdija VII. OPB    
6. Dravinski D. Tatjana VII. RP mentorica  
7. Firšt Nina VII. RP mentorica  
8. Germ Tanja VII. GOS, NAR, OPB mentorica organizatorica šolske prehrane, koordinatorica tradicionalnega slovenskega zajzrka, šolska shema sadja in zelenjave, vodja II. VIO
9. Gračnar Barbara VII. RP, GUM svetovalka  
10. Gregurec Lea VII.

2. strok. del. v 1. r.,

OPB

svetnica  
11. Gretić Simona VII. OPB svetovalka  
12. Herček Marko VII. ŠPO, JV svetovalec predsednik Športnega društva
13. Horvat Bernarda VII. RP svetovalka vodja I. VIO, vodja Ekošole na PŠ DG
14. Hudrap Vid VII. TJA mentor  
15. Kladnik Zala VII. TJA svetovalka  
16. Krklec Natalija VII. ZGO, GEO svetovalka koordinatorica projekta Krokus
17. Milošič Janja VII. TJA svetovalka šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ, koordinatorica Otroškega parlamenta
18. Novak Nataša VII. LUM svetnica

vodja projektov Okusimo dediščino,

Evropska vas

19. Ogrizek Aleksandra VII. RP svetovalka  
20. Planinšek Duška VII. ŠPO mentorica

vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit,

Zlati Sonček in Krpan

21. Plavčak Karolina VII. RP svetovalka  
22. Prevolšek Petra VII. SLJ, DKE svetnica vodja aktiva družboslovja
23. Sakelšek Damijan VII. MAT, TIT mentor vodja projekta Evropska vas
24. Sarjaš Dunja VII. TJA svetnica  
25. Stojnšek Aleksander VII.

2. strok. del. v 1. r.,

OPB, JV

   
26. Tudja Aleksandra VII. RP svetnica vodja PŠ DG
27. Urleb Metka VII. SLJ, NEM mentorica vodja projektne skupine Erasmus+
28. Virant Alenka VII.   svetnica ravnateljica
29. Zajec Milica VI. RP svetnica  
30. Zalezina Ines VII. RP svetovalka  
31. Zdovc Suzana VI.

2. strok. del. v 1. r.,

OPB

svetnica  
32. Zidar Antlej Vesna VII. TJA, SLJ svetovalka šolska knjižničarka, vodja projektov Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Brati gore, NMSB’23, predsednica Sveta zavoda
33. Žibert Samanta VIII./1 OPB svetnica

pomočnica ravnateljice,

šolska svetovalna služba

34. Žlof Jadek Martina VII. OPB svetnica vodja Ekošole na PŠ DOB, vodja aktiva OPB

 

Dostopnost