Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

Vsebina Čas Nosilec
1. Predstavitev LDNŠ september 2019 vodje PŠ, razredniki
2. Vstop otroka v OŠ december 2019 pedagoginja Zlatka Janžek, razredničarke 1. r.
3. Novosti in aktualna tematika (razvijanje bralnih spretnosti; 1.–4. razred) januar 2020 razredničarke
4. Aktualna tema marec 2020
5. Poklicna orientacija januar 2020, april 2020 pedagoginja Zlatka Janžek
6. Vstop otroka v OŠ in opisno ocenjevanje junij 2020 razredničarke 1. razreda

GOVORILNE URE

Redne govorilne ure bodo potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00. Izredne govorilne ure so lahko izven tega termina v dogovoru s starši in z drugimi sodelujočimi.