Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

O času in vsebini roditeljskih sestankov bodo starši pravočasno pisno obveščeni. Za svojega otroka se bodo lahko pozanimali tudi v ostalih šolskih dnevih pred poukom ali neposredno po njem. Roditeljski sestanki po navodilih NIJZ in MIZŠ potekajo na daljavo (po telefonu ali preko računalniške oziroma video povezave).

Vsebina Čas Nosilec/ka
1. Predstavitev LDNŠ 17. september 2020 vodje PŠ, razredničarke
2. Vstop otroka v OŠ december 2020 pedagoginja Zlatka Janžek, razredničarke (1. r.)
3.

Aktualna tematika za vse

Rokovnik vpisa v SŠ (9. r.)

11. januar 2021 – I. VIO

12. februar 2021 – II. VIO

14. februar 2021 – 7. in 9. r.

razredničarke/razredniki, pedagoginja Zlatka Janžek (9. r.)
4. Aktualna tema in poklicna orientacija 6. april 2021 – 8. r.

pedagoginja Zlatka Janžek,

razredničarka 8. razreda

5. Družabno srečanje s starši 27. maj 2021 razredničarke/razredniki (1.–9. r.)
6. Vstop otroka v OŠ in opisno ocenjevanje junij 2021 razredničarke (1. r.)

 

 

GOVORILNE URE

Redne govorilne ure bodo potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00. Izredne govorilne ure so lahko izven tega termina, in sicer po dogovoru s starši in drugimi sodelujočimi. Zaradi epidemije COVID-19 govorilne ure in vsa srečanja s starši potekajo preko elektronske pošte, video povezave ali telefona.