Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

O času in vsebini roditeljskih sestankov bodo starši pravočasno pisno obveščeni. Za svojega otroka se bodo lahko pozanimali tudi v ostalih šolskih dnevih v dogovoru z učiteljem oziroma razrednikom. Roditeljski sestanki lahko potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali pa na daljavo (po telefonu ali preko računalniške oziroma video povezave).

 

  Vsebina Čas Nosilec/ka
1.                    Predstavitev LDNŠ 19.–22. september 2022 vodje PŠ, razredničarke
2.                    Vstop otroka v OŠ 8. december 2022 pedagoginja Zlatka Janžek, razredničarke (1. r.)
3.                   

Aktualna tematika za vse

Rokovnik vpisa v SŠ (9. r.)

16. januar 2023 – I. VIO

17. januar 2023 – II. VIO

19. januar 2023 – 7. in 9. r.

razredničarke,

pedagoginja Zlatka Janžek (9. r.)

4.                     Aktualna teme in poklicna orientacija 7. marec 2023 – 8. r.

pedagoginja Zlatka Janžek,

razredničarki 8. razreda

5.                    Vstop otroka v OŠ in opisno ocenjevanje junij 2023 razredničarke (1. r.)

 

 

GOVORILNE URE

Redne govorilne ure bodo potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00. Izredne govorilne ure so lahko izven tega termina, in sicer po dogovoru s starši in drugimi sodelujočimi. Govorilne ure lahko potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali pa na daljavo (po telefonu ali preko računalniške oziroma video povezave).

 

 

 

 

Dostopnost