Naravoslovni dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja Sodelavci
I. VIO 1. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Kako skrbimo za svoje zdravje razredničarke medicinska sestra
2. 17.–19. 05. 2021 Opazovanje drobnih živali razredničarke
3. 01. 06. 2021 Kulturna dediščina razredničarke
2. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Čebelnjak, čebele razredničarke čebelarji
2. 17.–19. 05. 2021 Travnik – cvetice razredničarke
3. 01. 06. 2021 Kulturna dediščina razredničarke
3. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Prehrana razredničarke medicinska sestra
2. 17.–19. 05. 2021 Sadovnjak – ogled ekokmetije razredničarke
3. 01. 06. 2021 Kulturna dediščina razredničarke
II. VIO 4. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen
2. 01. 02. 2021 Občinsko središče Aleksandra Ogrizek
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščino Nataša Novak
5. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen PGD Rogatec
2. 01. 02. 2021 Izolacija Tatjana D. Delimar
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščino Nataša Novak
6. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen, Estera Antolinc
2. 01. 02. 2021 Od žita do kruha Marta Butolen, Estera Antolinc
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščinio Nataša Novak
III. VIO 7. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen, Estera Antolinc
2. 01. 02. 2021 Poskusi iz naravoslovja Estera Antolinc, Magdalena Lisac
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščino Nataša Novak
8. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen, Estera Antolinc
2. 01. 02. 2021 Poskusi iz naravoslovja Stanislav Bobek
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščino Nataša Novak
9. 1. 13. 11. 2020 Tradicionalni  slovenski zajtrk, Ekodan Marta Butolen, Estera Antolinc
2. 01. 02. 2021 Astronomija Stanislav Bobek
3. 01. 06. 2021 Okusimo dediščino Nataša Novak