Tekmovanja

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA od 1. do 9. razreda

Predmet / področje Naziv priznanje Tekmovanje Razred Datum Nosilec/ka Organizator
RE SLO
Angleščina x 8. 19. 10. 2020 Kornelija Jagodič IATEFL Slovenia
Biologija Proteusovo priznanje x 8., 9. 21. 10. 2020 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Angleščina x 9. 12. 11. 2020 Kornelija Jagodič ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje x 4.–9. 17. 11. 2020 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina x 8. 23. 11. 2020 Kornelija Jagodič IATEFL Slovenia
Geografija x 7., 8., 9. 24. 11. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
Biologija Proteusovo priznanje x 8., 9. 04. 12. 2020 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Zgodovina x 8., 9. 08. 12. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje x 8., 9. 14. 01. 2021 Petra Prevolšek ZRSŠ
Kemija Preglovo priznanje x 8., 9. 18. 01. 2021 Estera Antolinc ZOTKS
Angleščina x 9. 20. 01. 2021 Kornelija Jagodič ZRSŠ
Geografija x 7., 8., 9. 26. 01. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Ekokviz x 6.–8. 27. 01. 2021 Estera Antolinc

DOVES,

Telekom Slovenije

Zgodovina x 8., 9. 02. 02. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. 03. 02. 2021 Stanislav Bobek DMFA
Ekokviz x 6.–8. 04. 03. 2021 Estera Antolinc

DOVES,

Telekom Slovenije

Slovenščina Cankarjevo priznanje x 8., 9. 13. 03. 2021 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina x 9. 16. 03. 2021 Kornelija Jagodič ZRSŠ
Matematika Vegovo priznanje x 1.–9. 18. 03. 2021 Magdalena Lisac DMFA
Zgodovina x 8., 9. 20. 03. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. 26. 03. 2021 Stanislav Bobek DMFA
Kemija Preglovo priznanje x 8., 9. 27. 03. 2021 Estera Antolinc ZOTKS
Cici Vesela šola x 1.–3. april 2021 Jelka Cvek MK Založba
Slovenščina Cankarjevo priznanje  (Mehurčki) x 2., 3. 08. 04. 2021 Metka Urleb ZRSŠ
Vesela šola x 4.–9. 14. 04. 2021 Aleksandra Ogrizek MK Založba
Geografija x 7., 8., 9. 16. 04. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Matematika Vegovo priznanje x 8., 9. 17. 04. 2021 Magdalena Lisac DMFA
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. 08. 05. 2021 Stanislav Bobek DMFA

 

Legenda: Kratice organizatorjev:
šolsko tekmovanje DMFAS Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
RE regijsko tekmovanje MK Mladinska komisija pri PZS
SLO državno tekmovanje NTZ Nacionalno turistično združenje
SPVP Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
TZS Turistična zveza Slovenije
ZPMS Zveza prijateljev mladine Slovenije
ZRSŠ Zavod RS za šolstvo
IATEFL Slovenia International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)

 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo učenci udeleževali medobčinskih tekmovanj, ki so kvalifikacije za višji nivo tekmovanja.

Načrtujemo udeležbo na naslednjih medobčinskih tekmovanjih:

  • jesenski kros,
  • atletska olimpiada,
  • mali nogomet,
  • odbojka,
  • namizni tenis,
  • smučanje.

V šolskem letu 2020/2021 začenjamo s kolektivnim športom za dekleta, in sicer ODBOJKO. Ustanovili bomo odbojkarsko ekipo, ki bo pod okriljem Športnega društva pričela trenirati odbojko z zunanjo trenerko Nino Šrimpf. Začeli bomo z dekleti višjih razredov (7., 8. in 9. razred). Treningi bodo potekali dvakrat tedensko v športni dvorani ter na zunanjem igrišču za odbojko.