Tekmovanja

TEKMOVANJA V ZNANJU

Predmet / področje Naziv priznanje Tekmovanje Razred Datum Nosilec-ka Organizator
RE SLO
Biologija Proteusovo priznanje x 8., 9. r. 16. 10. 2019 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Angleščina x 8. r. 21. 10. 2019 Dunja Sarjaš IATEFL Slovenia
Slovenščina Cankarjevo priznanje x 1.–9. r. 12. 11. 2019 Petra Prevolšek ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje – Mehurčki x 2., 3. r. 2. 4. 2019 Metka Urleb ZRSŠ
Angleščina x 9. r. 14. 11. 2019 Dunja Sarjaš ZRSŠ
Angleščina x 8. r. 25. 11. 2019 Dunja Sarjaš IATEFL Slovenia
Biologija Proteusovo priznanje x 8., 9. r. 29. 11. 2019 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Zgodovina x 8., 9. r. 3. 12. 2019 Natalija Krklec ZRSŠ
Geografija x 8., 9. r. 11. 12. 2019 Natalija Krklec ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje x 8., 9. r. 9. 1. 2020 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina x 9. r. 15. 1. 2020 Dunja Sarjaš ZRSŠ
Kemija Preglovo priznanje x 8., 9. r. 20. 1. 2020 Estera Antolinc ZOTKS
Ekokviz x 6.–8. r. 29. 1. 2020 Estera Antolinc DOVES, Telekom Slovenije
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. r. 5. 2. 2020 Stanislav Bobek DMFA
Zgodovina x 8., 9. r. 4. 2. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
Geografija x 8., 9. r. 12. 2. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
EPI Reading Badge – angl. bralna značka x 4.–9. r. 2.-6. 3. 2020 Dunja Sarjaš Janja Milošič Šolski Epicenter
Slovenščina Cankarjevo priznanje x 8., 9. r. 7. 3. 2020 Petra Prevolšek ZRSŠ
Vesela šola x 4.–9. r. 11. 3. 2020 Bernarda HorvatHH MK Založba
Zgodovina x 8., 9. r. 14. 3. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
Angleščina x 9. r. 17. 3. 2020 Dunja Sarjaš ZRSŠ
Matematika Vegovo priznanje x 1.–9. r. 19. 3. 2020 Magdalena Lisac DMFA
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. r. 27. 3. 2020 Stanislav Bobek DMFA
Kemija Preglovo priznanje x 8., 9. r. 4. 4. 2020 Estera Antolinc ZOTKS
Vesela šola x 4.–9. r. 8. 4. 2020 Bernarda Horvat MK Založba
Geografija x 8., 9. r. 17. 4. 2020 Natalija Krklec ZRSŠ
Matematika Vegovo priznanje x 8., 9.- r. 18. 4. 2020 Magdalena Lisac DMFA
Fizika Stefanovo priznanje x 8., 9. r. 9. 5. 2020 Stanislav Bobek DMFA
Cici Vesela šola x 1.–3. r. 14. 5. 2020 Jelka Cvek MK Založba

 

Legenda:                                                            Kratice organizatorjev:

šolsko tekmovanje DMFAS Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
RE regijsko tekmovanje MK Mladinska komisija pri PZS
SLO državno tekmovanje NTZ Nacionalno turistično združenje
SPVP Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
TZS Turistična zveza Slovenije
ZPMS Zveza prijateljev mladine Slovenije
ZRSŠ Zavod RS za šolstvo
IATEFL Slovenia International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)

 


ŠPORTNA TEKMOVANJA

Tudi v letošnjem šolskem letu se bodo učenci udeleževali medobčinskih tekmovanj, ki so kvalifikacije za višji nivo tekmovanja.

Načrtujemo udeležbo na naslednjih medobčinskih tekmovanjih:

  • jesenski kros,
  • atletska olimpiada,
  • mali nogomet,
  • odbojka,
  • namizni tenis,
  • smučanje.