Interesne dejavnosti

MŠ ROGATEC – 1. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Otroški pevski zbor Barbara Žerjav 2 uri/teden
Nogomet Marko Herček 1 ura/teden
S knjigo v svet (2. r.) Simona Gretić 18
S knjigo v svet (3. r.) Klavdija Černelič 18
Gibalne urice Marko Herček 30
Joga Samanta Žibert 25
Pravljični krožek Nina Firšt 29
Nemški krožek Kornelija Jagodič 20

 

MŠ ROGATEC – 2. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Kolesarjenje Tatjana Dravinski Delimar, Ines Zalezina 37
Priprava na tekmovanja Duška Planinšek 38
Vesela šola Aleksandra Ogrizek 25
S knjigo v svet (4. a) Milica Zajec 18
S knjigo v svet (5. b) Ines Zalezina 18
S knjigo v svet (4. b) Aleksandra Ogrizek 18
S knjigo v svet (5. a) Tatjana Dravinski Delimar 18
Angleška bralna značka (4.–6. r.) Janja Milošič 10
Ustvarjalni krožek Klavdija Černelič 22
Plesni krožek folklora (4., 5. r.) Nataša Novak 2 uri/teden
Likovni krožek (4. r.) Nataša Novak 1 ura/teden

 

MŠ ROGATEC – 3. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Ročnodelski krožek Marta Butolen 22
Gledališki krožek Vesna Zidar Antlej 25
Šolski radio Metka Urleb 18
Novinarski krožek Petra Prevolšek 18
Zgodovinsko-geografski krožek + tekmovanja Natalija Krklec 40
Biološko-kemijski krožek + tekmovanja Estera Antolinc 40
Fizikalni krožek (8., 9. r.) Stanislav Bobek 20
Angleška bralna značka (7.–9. r.) Dunja Sarjaš 10
Planinski krožek (I., II., III. VIO) Ines Zalezina 40
S knjigo v svet (8., 9. r.) Petra Prevolšek 18
S knjigo v svet (6., 7. r.) Metka Urleb 18