Šolska shema sadja in zelenjave

V šolskem letu 2020/21 se je VIZ OŠ Rogatec pridružil projektu Šolske sheme sadja in zelenjave. Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave s poudarkom na lokalni pridelavi ter pri otrocih izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen.

Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Brezplačni dodatni obroki sadja in zelenjave, ki jih bodo prejeli učenci naše šole, bodo označeni tudi v šolskem jedilniku.

Dostopnost