Spoštovani starši, v prilogi so @prosojnice Ko je znanje treba pokazati. Pripravila sem jih, da bi bile v pomoč učencem.

Ker pa se tudi vi veliko vključujete (predvsem pri mlajših učencih) pri popoldanskem delu za šolo, mogoče nekaj namigov:

  • Otrok naj bo pri delu čimbolj samostojen. S tem se bo povečala njegova samozavest – ZMOREM, ZNAM.
  • Na vprašanja naj odgovarja sam. Če odgovorov ne ve, ga z dodatnimi vprašanji spodbudite k raziskovanju in premisleku. Doživel bo veselje in zadovoljstvo, ko bo našel rešitev.
  • Mlajši otroci radi pokažejo risbe, spise in druge izdelke odraslim. Želijo si povratne informacije. Največkrat jih pohvalimo: »Super, kako lepa slika!«, »Bravo!« Otroci na tak način dobijo občutek, da je vse, kar naredijo, zelo dobro. Ker so navajeni na same pohvale, bodo kasneje lahko razočarani, ko bodo dobili realno povratno informacijo.
  • Ko se z otrokom pogovarjate o šoli, so vam lahko v pomoč vprašanja: Kaj si se danes naučil? Kateri cilj si dosegel? Na kakšen način si se učil? Kakšno napako si naredil in kaj si se iz nje naučil? Kako boš rešil ta izziv (nalogo)?
  • Otroke lahko usmerjamo v kritično vrednotenje lastnega dela. Pomagamo si z vprašanji: Si zadovoljen s sliko, ki si jo narisal? Kaj ti je na njej najbolj všeč? Bi lahko še kaj izboljšal, spremenil? Kaj ti je dobro uspelo? Na kaj si ponosen?

Zlatka Janžek,

prof. pedagogike

Dostopnost