Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Čas Mentor/ica
Dramsko-pravljični krožek PON, 6. ura, 12.20–13.05 Mihaela Cvek
Otroški pevski zbor TOR IN PET, 6. ura, 12.20–13.05 Barbara Žerjav
Ritmični krožek SRE, 6. ura, 12.20–13.05 Lea Gregurec
S knjigo v svet (2., 3. r.) ČET, 6. ura, 12.20–13.05 Jelka Cvek
Nogometni krožek ČET, 7. ura, 13.10–13.55 Marko Herček
Gibalne urice ČET, 8. ura, 14.00–14.45 Marko Herček
Planinski krožek Po dogovoru – sobota, nedelja Ines Zalezina