Projekti, Interesne dejavnosti

 

Interesna dejavnost Čas Mentor/ica
Dramsko-pravljični krožek PON, 6. ura, 12.20–13.05 Mihaela Cvek
Gibalne urice PON, 8. ura, 14.00–14.45 Marko Herček
Otroški pevski zbor SRE  in PET, 6. ura, 12.20–13.05 Barbara Žerjav
Angleščina (1. r.)

TOR, 1. ura, 7.30–8.15

ČET, 3. ura, 9.25–10.10

Dunja Sarjaš
S knjigo v svet (2., 3. r.) TOR, 6. ura, 12.20–13.05 Mihaela Cvek
Ritmični krožek ČET, 6. ura, 12.20–13.05 Aleksandra Tudja
Planinski krožek Po dogovoru – sobota, nedelja Ines Zalezina

 

Otroški pevski zbor

 

Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi bodo nastopali na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.

 

Cici vesela šola

 

Učenci od 1. do 3. razreda lahko sodelujejo na tekmovanju Cici Vesele šole.

 

S knjigo v svet – bralna značka

 

Učenci poglabljajo zanimanje za dobre knjige in njihove ustvarjalce, ljubezen do slovenske književnosti ter širijo splošno razgledanost. Navajajo se na smotrno in kulturno izrabo prostega časa.

 

Zlati sonček

 

Učenci 1., 2. in 3. razredov so vključeni v program športne značke Zlati sonček, ki ga vodijo učiteljice športa v posameznih razredih. Učenci, ki bodo opravili vse naloge, bodo prejeli medaljo. Učenci, ki ne bodo zmogli vseh nalog, pa bodo za sodelovanje v programu dobili diplomo Zlati sonček.

 

Program naučimo se plavati

 

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda, ki bo vključen v športni program Zlati sonček. Cilj programa je prilagoditev na vodo in preplavati od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki.

 

Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v mesecu oktobru 2022.

 

Projekt Ekošola kot način življenja

 

Tudi v tem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt Ekošola, ki celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne šole. PŠ Donačka Gora je v projekt vključena že od leta 2005. V šolskem letu 2006/2007 smo prejeli ekozastavo, ki smo jo do sedaj vedno uspešno potrdili.

Projekt vodi: Bernarda Horvat

 

Podružnična šola Donačka Gora je vključena tudi v vse projekte, predstavljene v uvodnem delu LDN-a (poglavje PROJEKTI).

 

Dostopnost