Obvestilo

Spoštovani starši,

NIJZ nas je seznanil s težavami, ki jih imajo vrtci in šole pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa SARS CoV-2, ker jih starši ne obveščajo dosledno o vseh primerih, ko je njihov otrok zbolel za nalezljivo boleznijo Covid-19.

NIJZ je že leta 2010 pripravil Priporočila za ukrepanje v vrtcih ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Priporočila določajo ukrepe o pojavu nalezljive bolezni v vrtcu ter tudi obveznost staršev, da vrtec čim prej obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel njihov otrok (po pregledu pri otrokovem zdravniku ali pediatru infektologu). Otrok z nalezljivo boleznijo ne sme obiskovati vrtca. Priporočila se smiselno uporabljajo tudi za šole.

Zato vas v skupnem imenu NIJZ in ministrstva ponovno pozivam, da je treba vrtcu in šoli takoj sporočiti vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19. Le na ta način lahko vrtec in šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem se v zavodu zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Starše še posebej naprošamo, da ob prihodu v vrtec ter odhodu dosledno nosite zaščitne maske ter, da tudi v zasebnem življenju upoštevate  priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.

Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam,

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Pilotno e-testiranje NPZ za učence 6. in 9. razreda

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo v prihodnjem tednu potekalo pilotno e-testiranje NPZ. Namen pilotnega e-testiranja je seznaniti učence s programom za e-testiranje in preveriti možnost izpeljave nacionalnega preverjanja znanja v elektronski obliki. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in opravljalo analiz dosežkov učencev.

Na naši šoli bo pilotno e-testiranje potekalo po naslednjem razporedu:

Datum Čas izvedbe Oddelek
Ponedeljek, 22. 3. 2021 1.-2. šolska ura 9. B
4.-5. šolska ura 9. A
Sreda, 24. 3. 2021 1.-2. šolska ura 6. A
3.-4. šolska ura 6. B

Pilotni e-test bo sestavljen iz treh delov, in sicer: 1/3 testa predstavljajo naloge iz učnega jezika (slovenščina), 1/3 testa naloge iz matematike in 1/3 testa naloge iz tujega jezika (angleščina). Predviden čas za reševanje bo 45 minut.

Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e‐test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e‐testa tudi doma. Enako velja za učence, ki bodo na dan pilotnega testiranja morebiti v karanteni. Učenec bo lahko ponovno reševal test od začetka. Čas za reševanje doma bo tehnično omejen na 90 minut.

E‐testi za reševanje doma bodo dostopni na spletni strani za učence (https://npz.ric.si/), prav tako navodila za reševanje e‐testa (video in PDF‐dokument). Šifra in geslo za vstop v program bosta enaka kot za e-testiranje v šoli.

Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki – na papirju ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021.

Rišemo lahko tudi s kavo

Rišemo lahko tudi s kavo

V počastitev slovenskega kulturnega praznika so učenci 5. B razreda risali portret Franceta Prešerna. Da so svojemu izdelku dodali starinski pridih, so se pogumni odločili, da ga bodo poslikali s kavo.

Portret Franceta Prešerna – 5. A

Portret Franceta Prešerna – 5. A

Učenci 5. A so v minulem tednu dejavnosti pri LUM posvetili slovenskemu kulturnemu prazniku in risali portret Franceta Prešerna. V galeriji si lahko ogledate, kako jim je uspelo.

France Prešeren

France Prešeren

Slovenski kulturni praznik vsako leto obeležuje smrt največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Prešeren je navdihnil številne slovenske ustvarjalce, tudi učence in učenke 4. B razreda.

Poskusi z rastlinami

Poskusi z rastlinami

Učenci 6. razreda so pri pouku naravoslovja preverili, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da seme kali. Nato so se še prepričali, da potuje (obarvana) voda po steblu navzgor.

ŠD (4.-9. razred) – 29. 1. 2021

ŠD (4.-9. razred) – 29. 1. 2021

V petek, 29. januarja 2021, so učenci od 4. do 9. razreda izvedli že drugi športni dan na daljavo. Učenci so izvedli pohod z gozdno atletiko. Izvajali so teke, skoke, mete, suvanja težjih predmetov. Uporabljali so aplikacije za spremljavo vadbe na mobilnih telefonih...