Šolska shema sadja in zelenjave

S tem šolskim letom 2020/21 se je VIZ OŠ Rogatec pridružil projektu Šolske sheme sadja in zelenjave. Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave s poudarkom na lokalni pridelavi ter pri otrocih izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen.

Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Brezplačni dodatni obroki sadja in zelenjave, ki jih bodo prejeli učenci naše šole, bodo označeni tudi v šolskem jedilniku.

Šestošolci raziskujejo

Šestošolci raziskujejo

Šestošolci so pri pouku geografije izdelali maketo Osončja.  Preizkusili so se tudi  v orientaciji s pomočjo sonca. Vabljeni k ogledu fotogalerije.

Srečko novoletni okrasek

Srečko novoletni okrasek

V zadnjem adventnem tednu so si otroci OPB (1., 2. in 3. razreda MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec) ogledali risanko "Srečko novoletni okrasek". Tudi sami so izdelovali okraske s katerimi so okrasili svoj dom, staršem pa so pomagali pri domačih opravilih in...

Voščila I. VIO

Voščila I. VIO

V predprazničnem času so učenci 1. VIO pri likovni umetnosti izdelali voščilnice. Vanje bodo napisali lepa voščila osebam, ki jih imajo radi, ki jih pogrešajo, morda tudi nekomu, ki je osamljen … Verjamemo, da bodo prejemniki teh voščilnic zelo veseli. PŠ Dobovec...

Od Božičkove pošte do gibalnih izzivov

Od Božičkove pošte do gibalnih izzivov

V tretjem adventnem tednu so otroci OPB (1., 2., 3. razreda MŠ Rogatec, PŠ Donačka Gora, PŠ Dobovec) sodelovali v dobrodelnem projektu Božičkova pošta, ki ga je organizirala Pošta Slovenije. Božičku so pisali dobre želje, lepe misli in mu tudi kaj narisali. Ogledali...

Plakat miru

Tudi letos smo sodelovali v projektu Plakat miru, ki ga vsako leto organizira pooblaščenec projekta gospod Tihomir Ratkajec pod okriljem Lions kluba Rogaška Slatina. Sodelovale so učenke Lija Korez, Hana Kramperšek in Anamari Lia Turk. Ob tej priložnosti bi se...

POK

POK

Učenci 9. razreda so si pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji sami pripravili naravne indikatorje, s pomočjo katerih so ugotavljali kislost oziroma bazičnost raztopin.

LUM (1., 2. razred) – moja družina

LUM (1., 2. razred) – moja družina

Spomine radi obeležimo s fotografijami, ki jih hranimo v albumih. Najlepše družinske fotografije pa damo v okvir ter jih postavimo na polico ali obesimo na steno. Učenci 1. in 2. razreda matične šole ter obeh podružnic so pri likovni umetnosti ustvarili slike svojih...

3. razred (MŠ, PŠ DG) – LUM

3. razred (MŠ, PŠ DG) – LUM

V petek, 11. 12. 2020, so učenci 3. razreda matične in podružnične šole Donačka Gora pri uri likovne umetnosti kiparili z alu folijo. Kip je moral biti narejen le iz enega kosa alu folije, moral pa je biti tudi razgiban ter stabilen. Kako izvirni so bili učenci pri...

Vsakdo je edinstven, vsi pa potrebujemo ljubezen in povezanost

Vsakdo je edinstven, vsi pa potrebujemo ljubezen in povezanost

OPB (1., 2., 3.  razred MŠ Rogatec, PŠ Dobovec, PŠ Donačka Gora) V tem tednu so si otroci od prvega do tretjega razreda ogledali risanko Grdi raček in poustvarjali nanjo. Prav tako pa so uživali tudi v gibalnem izzivu. Ker je v tem tednu zapadel sneg, so otroci...