Spoštovani starši!

 

Življenje nas vedno znova postavlja pred nove izzive. Po spopadanju s korono smo zaradi razmer v svetu soočeni z energetsko krizo, ki posledično pomeni dražitev energentov in vsega, kar je povezano z njimi.

Dražje življenje veča že obstoječe razlike med posameznimi družinami, katerih del so tudi naši učenci. Da bi vsaj nekoliko omilili te razlike ter omogočili vsem učencem dostop do rednih šolskih in nadstandardnih dejavnosti, organiziramo dobrodelni koncert, ki smo ga poimenovali Sonce pomladi, veselje in smeh. Pomlad namreč s sabo prinaša upanje, narava zaživi po večmesečnem spanju, pa tudi naša srca postanejo ob prvih sončnih žarkih razigrana in vesela.

Z obiskom koncerta in prostovoljnim prispevkom boste na marsikateri otroški obraz priklicali veselje in smeh, zato verjamem, da se v petek, 20. 5. 2022 ob 18.00 srečamo ob zvokih glasbe v avli naše šole v Rogatcu.

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi premagali tudi ta izziv.

 

Lepo vas pozdravljam,

 

Alenka Virant

ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

 

Dostopnost