Spoštovani starši in skrbniki,

 

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah in vrtcih bomo 9. marca letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neprimernim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter neustreznim vrednotenjem dela, ki ga opravljajo zaposleni v šolstvu.

 

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je za sredo, 9. marca 2022 napovedal splošno stavko. 

 

Upoštevaje citirana zakonska določila so javni vrtci in šole dolžni v času stavke zagotavljati minimum delovnega procesa, kar pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer za poslovalni čas vrtca oziroma šole.

 

V času stavke mora šola za učence, ki bodo v šoli, poskrbeti za varnost in prehrano tudi prevoze za tiste, za katere je to sicer organizirano. Nujno varstvo velja samo za učence od 1. do 5. razreda, za ostale učence nujnega varstva ni.

 

Na dan stavke bo odprta samo matična šola v Rogatcu, podružnični šoli bosta zaprti. Šola bo odprta v času svojega obratovalnega časa, in sicer od 5.30 do 16.00 ure.

Učencem bo nuden  1 obrok prehrane ( hladna malica) in sadje.

 

V kolikor izjemoma potrebujete varstvo za vašega otroka izpolnite izjavo in jo vrnite razredniku  do jutri, torej do torka, 8. 3. 2022 do 8.30.

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

 

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

 

OBVESTILO STAVKA ŠOLA (IZJAVA)

 

 

Dostopnost