Spoštovani starši,

 

najprej vas vse prav lepo pozdravljam in vam hkrati želim miren prehod v začetek novega šolskega leta. Tudi v šolskem letu, ki je pred nami, nam bo že znani virus prinesel določene posebnosti pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela, in sicer tako v vrtcu kot tudi v šoli. Trdno verjamem, da bomo z odgovornostjo vseh nas dosegli, da bodo vaši otroci v prostorih našega zavoda varni, srečni, zadovoljni, uspešni in obogateni z novimi znanji.

 

V nadaljevanju vam bom posredovala najpomembnejše aktualne informacije, ki so pomembne za varen vstop vaših otrok v novo šolsko leto.

 

 1. Izobraževanje se za vse učence prične v šolskih prostorih v sredo, 1. 9. 2021, ob 7.30, in se izvaja po modelu B, pri čemer veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. V celoti se izvaja obvezni in razširjeni program, interesne dejavnosti, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, varstvo vozačev, prehrana, prevozi in druge dejavnosti.

 

 1. Učenci  6., 7., 8. in 9. razredov morajo v notranjih zaprtih prostorih šole nositi maske ves čas, torej tudi, ko so v oddelku, vsi ostali pa v skupnih prostorih in takrat, ko se združujejo učenci različnih oddelkov. Izjema je pouk športne vzgoje, kjer ni mešanja skupin in maske niso obvezne.

 

 1. Starše učencev 4. in 5. razredov prosimo, da v primeru, da ni nujno, otrok ne puščate predolgo v oddelku podaljšanega bivanja.

 

 1. Malica se izvaja v učilnicah, kosilo se organizira po vnaprej določenem časovnem razporedu za vsako izobraževalno obdobje posebej. V jedilnih prostorih bodo mesta, kjer sedijo učenci, označena na razdalji 1,5 metra. Pri tem naj vas opomnim, da v izogib nepotrebnim stroškom v primeru odsotnosti vašega otroka pravočasno odjavite prehrano.

 

 1. Učilnice bomo prezračevali pred in po vsaki šolski uri, prav tako se bo po vsaki uri razkuževalo mize. Za zaščito pred okužbo bomo skrbeli z rednim in temeljitim umivanjem rok z milom.

 

 1. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih v primeru izposoje pred uporabo obvezno razkužijo. V prvi triadi to naredi učiteljica.

 

 1. V skupnih notranjih prostorih in pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja 1,5 metra do 2 metra.

 

 1. Izvajajo se vse dejavnosti in programi, vključno z ekskurzijami, dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ.

 

 1. Učenci 1. in 2. razreda  matične šole bodo to šolsko leto zaradi gradbenih del v šolo vstopali skozi službeni vhod, 3. razred pa bo vstopal skozi glavni vhod in bo imel učilnico v osrednjem šolskem prostoru.

 

 1. Vrata šole se odpro ob 7.00, razen za učence 1. razreda, ki imajo jutranje varstvo, to pa se prične izvajati ob 5.30. Prihod učencev v JV bo prav tako potekal skozi službeni vhod. VARSTVO OSTALIH UČENCEV pred pričetkom pouka zaradi izrednih razmer LETOS ODPADE.

 

 1. Vozni red avtobusov ostaja enak in je objavljen na spletni strani šole. V avtobusu je obvezno nošenje mask ter razkuževanje pred vstopom v avtobus.

 

 1. V šolo lahko starši vstopate LE ČE STE ZDRAVI in izpolnjujete pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). Tudi govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali v šoli izključno ob upoštevanju PCT pogojev ali na daljavo (telefon, videoklic). PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda in so starejše od 15 let. Vljudno prosimo, da imate dokazilo o izpolnjenem PCT pogoju vedno pri sebi. V vseh notranjih prostorih zavoda je obvezno nošenje zaščitnih mask.

 

 1. PCT pogoj pa NE VELJA za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec ali v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole. V teh  primerih naj bo zadrževanje na šoli kratko. Obvezno pa ostaja nošenje mask in upoštevanje drugih preventivnih ukrepov  (razkuževanje, ohranjanje razdalje).

 

 1. SAMOTESTIRANJE  izvajajo učenci 7., 8. in 9. razredov, in sicer tisti, ki to želijo. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencem pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, te pa pridobijo v lekarnah ob priložitvi Kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Teste lahko prevzamejo v katerikoli lekarni od ponedeljka 30. 8. 2021 dalje. NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Več informacij je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje. Samotestiranja NE IZVAJAJO učenci, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov bolezni NI minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni minilo MANJ kot devet mesecev.

Pogoj za samotestiranje doma je, da se vaš otrok počuti zdrav in je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morate obvestiti izbranega osebnega zdravnika, v njegovi odsotnosti pa dežurno službo.

V primeru POZITIVNEGA rezultata pri samotestiranju prav tako takoj obvestite osebnega zdravnika ali dežurno službo, kjer vas potem napotijo na testiranje s testom PCR. Učenec v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen. Pozitiven rezultat samotestiranja ne pomeni, da se morajo učenci, ki so bili v stiku s samotestiranim učencem, karantensko osamiti. Če bo rezultat testa PCR pozitiven, starši takoj obvestijo ravnatelja, torej mene na službeni telefon (051 265 818), razrednika in osebnega zdravnika učenca, v primeru njegove odsotnosti pa dežurno službo.

V primeru NEGATIVNEGA rezultata testa PCR se učenec lahko udeleži pouka.

Odpadke pri izvajanju samotestiranja je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi z samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

 

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.

S spoštovanjem,

 

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

 

 


 

Dostopnost