Učenje pri izbirnem predmetu ONA poteka praktično – s samostojnim ali skupinskim delom učencev v naravi oziroma v razredu z različnimi živalmi. Na ta način se krepi pozitiven odnos do živih bitij ter zavedanje, da v sodobni družbi, v kateri se vse bolj oddaljujemo od sočloveka, postaja stik z naravo in živalmi vse bolj pomemben.