18. 5. 2021 so učenci prvega razreda matične šole, PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora imeli naravoslovni dan z naslovom: Opazovanje drobnih živali.

Ogledali so si risanko Gosenica Tinka na travniku. S pomočjo slikanic in knjig so iskali in poimenovali različne drobne živali. Morali so jih ustrezno pobarvati in nalepiti. Na travniku je vsak učenec s stekleno posodo iskal in nabiral drobne živali. Opazovali so kako so zgrajene, kako se gibljejo, kako so velike, kakšne so barve in oblike. Po končanem ogledu so jih izpustili nazaj v naravo. Vse dejavnosti so jim bile zelo všeč.

Dostopnost