Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo v prihodnjem tednu potekalo pilotno e-testiranje NPZ. Namen pilotnega e-testiranja je seznaniti učence s programom za e-testiranje in preveriti možnost izpeljave nacionalnega preverjanja znanja v elektronski obliki. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in opravljalo analiz dosežkov učencev.

Na naši šoli bo pilotno e-testiranje potekalo po naslednjem razporedu:

Datum Čas izvedbe Oddelek
Ponedeljek, 22. 3. 2021 1.-2. šolska ura 9. B
4.-5. šolska ura 9. A
Sreda, 24. 3. 2021 1.-2. šolska ura 6. A
3.-4. šolska ura 6. B

Pilotni e-test bo sestavljen iz treh delov, in sicer: 1/3 testa predstavljajo naloge iz učnega jezika (slovenščina), 1/3 testa naloge iz matematike in 1/3 testa naloge iz tujega jezika (angleščina). Predviden čas za reševanje bo 45 minut.

Učenci bodo lahko na dan, ko bodo reševali e‐test v šoli, po 15.30 uri dostopali do e‐testa tudi doma. Enako velja za učence, ki bodo na dan pilotnega testiranja morebiti v karanteni. Učenec bo lahko ponovno reševal test od začetka. Čas za reševanje doma bo tehnično omejen na 90 minut.

E‐testi za reševanje doma bodo dostopni na spletni strani za učence (https://npz.ric.si/), prav tako navodila za reševanje e‐testa (video in PDF‐dokument). Šifra in geslo za vstop v program bosta enaka kot za e-testiranje v šoli.

Odločitev o načinu izvedbe NPZ, v klasični obliki – na papirju ali elektronski obliki bo sprejeta konec meseca marca 2021.

Dostopnost