Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada RS v četrtek, 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni odlok bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo veljal do 26. februarja 2021. Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 2021, dalje za učence/učenke od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. Tako bodo po dolgih tednih poučevanja  na daljavo prestopili prag šole prav vsi učenci naše šole, česar se zelo veselimo.

Delo bo potekalo po modelu C, kar pomeni, da se bo izvajal obvezni program, jutranje varstvo za učence 1. razreda ter učence 2. in 3. razreda, ki so pridobili posebno dovoljenje za obiskovanje jutranjega varstva, in podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Jutranje varstvo ostalih učencev, ki je potekalo v čitalnici, se ne bo izvajalo.

Vse dejavnosti bodo potekale v homogenih oddelkih t. i. mehurčkih ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Posledično to pomeni, da se učenci posameznih oddelkov med seboj ne mešajo, kar zmanjšuje možnost prenašanja okužbe v različne oddelke. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Iz tega razloga se bodo interesne dejavnosti izvajale le v primeru, ko je mogoče zagotoviti homogenost skupin. O izvajanju posameznih dejavnosti bodo učenci pravočasno obveščeni. Šola v naravi, plavalni tečaj, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

Mešanja učencev različnih oddelkov pa ni možno preprečiti na hodnikih, sanitarijah, v jedilnici, garderobi … zato bodo učenci zunaj razredov nosili maske, ki jih priskrbite starši.

Prav tako bodo učenci nosili maske pri izbirnih predmetih, kjer sodelujejo učenci različnih razredov/oddelkov, ter v OPB 4. in 5. razredov, kjer smo za razliko od marsikatere šole v Sloveniji zagotovili kader za nemoten potek dela v oddelkih podaljšanega bivanja do 15. ure za vse omenjene razrede, vendar so skupine heterogene, saj združujejo oba oddelka znotraj posameznega razreda (4. a in 4. b ter 5. a in 5. b).

Šolo bomo za učence odprli ob 7.00, ko bodo pričeli z zajtrkom. Učenci sedijo na označenih mestih v jedilnici. Na ta način bomo zagotovili ustrezno 1,5 m razdaljo med posameznimi učenci. Ko bodo učenci pozajtrkovali, se bodo odpravili v razrede (tiste, v katerih so bili že pred razglasitvijo epidemije), kjer jih bo pričakal učitelj, ki jih poučuje prvo šolsko uro.

Malica bo potekala v matičnih razredih, z njimi bo učitelj, ki je končal 2. šolsko uro.

Kosilo bo potekalo v različnih časovnih intervalih:

– 3. VIO: ob 11.50

– 2. VIO: ob 12.10

– 1. VIO: ob 12.30

Učenci bodo kosili na označenih mestih v jedilnici, učenci 6. a in 9. b v učilnici, kjer imajo pouk, učenci 6. b pa v likovni učilnici. Z njimi bodo učitelji, ki so imeli z učenci pouk 5. šolsko uro.

Šolski avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu. Učenci bodo morali na avtobusu upoštevati higienska priporočila (razkuževanje, maske).

Starši v šolo ne vstopate, komunikacija z razredniki in ostalimi učitelji se opravlja na daljavo.

Vsi zaposleni v zavodu, ki smo v neposrednem kontaktu z učenci, se tedensko testiramo, tako je tudi iz te strani za varnost poskrbljeno.

Živimo v zelo posebnih časih, ki zahtevajo ogromno strpnosti, prilagodljivosti in potrpežljivosti, verjamem pa, da nam bo z nekaj dobre volje uspelo prebroditi tudi ta čas in se bomo lahko skupaj veselili vrnitve v “normalnost”.

Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Dostopnost