Učenci izbirnega predmeta Organizmi v naravi in umetnem okolju so obiskali KONJENIŠKI KLUB STRMOL, kjer so se seznanili z nego konjev. Poučili so se tudi o teoriji in zgodovini konj ter o njihovem obnašanju v čredi.