Spoštovani starši,

kot ste verjetno že izvedeli preko medijev, bodo učenci 1., 2. in 3. razreda v torek, 26. 1. 2021, ponovno sedli v šolske klopi. Prav tako bodo v torek, 26. 1. 2021, ponovno odprti vsi oddelki našega vrtca. Vse informacije glede vrtca preberite na naši spletni strani vrtca.

Verjamem, da se otroci vrnitve v šolo in vrtec zelo veselijo, zato bomo z upoštevanjem poostrenih higienskih ukrepov (razkuževanje, zračenje prostorov, upoštevanje priporočene razdalje), naredili vse, kar je v naši moči, da bi vsi ostali zdravi.

Pouk se bo izvajal po modelu C, ki predvideva izvajanje pouka v »mehurčkih«. To pomeni, da se učenci posameznih razredov med seboj ne mešajo, v skupnih prostorih (hodniki, sanitarni prostori, garderobe) nosijo maske in si redno razkužujejo roke. V zunanjih prostorih pa bomo zagotavljali priporočeno medsebojno razdaljo, zato bodo lahko učenci v svoji skupini brez mask.

Izvajal se bo pouk, jutranje varstvo, delo v oddelkih podaljšanega bivanja, neobvezni izbirni predmet TJA v 1. razredu ter interesna dejavnost S knjigo v svet.

Otroci naj dnevno v šolo prinašajo le potrebščine, ki jih bodo potrebovali glede na urnik za tisti dan, ostale stvari naj puščajo doma. Ker se bodo prostori pogosto prezračevali, naj imajo s sabo tudi kakšen dodaten topel kos oblačila.

V šoli bodo organizirani vsi obroki prehrane. Prijava in odjava le-teh poteka na ustaljen način.

Starši in druge odrasle osebe v šolske prostore ne vstopate.

Vse ostale podrobnosti glede same organizacije pouka (tudi na kakšen način boste prihajali po svojega otroka v OPB) boste izvedeli s strani razredničark.

Lepo vas pozdravljam,

Alenka Virant

Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Dostopnost