Spoštovani starši,

s 1. junijem 2020 z odlokom Vlade republike Slovenije ni več določena prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z dnem začetka uporabe tega odloka bo prenehal torej veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Zato vam podajam najpomembnejše informacije glede organizacije dela do konca tega šolskega leta:

 • Z odlokom ni več določena prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom, Z IZJEMO 1. in 2. junija 2020, KO SE ZAČASNO ŠE VEDNO PREPOVEDUJE ZBIRANJE UČENCEV 6., 7. in 8. RAZREDA OŠ in OŠPP.
 • Torej se v PONEDELJEK, 1. 6. 2020, vračajo v šole učenci 4. in 5. razreda, v SREDO, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence potekalo v NORMATIVNO DOLOČENIH ODDELKIH KOT PRED RAZGLASITVIJO PANDEMIJE.
 • Od 1. 6. 2020 se bo pouk izvajal po URNIKU, ki je bil v veljavi PRED EPIDEMIJO, in sicer z vsemi pripadajočimi urami. Po priporočilih naj bi se pouk izvajal ves čas v istem razredu. Učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji.
 • S 1. 6. 2020 se lahko izvaja tudi DODATNA STROKOVNA POMOČ.
 • NJIZ priporoča izvajanje splošnih higienskih ukrepov, ki so veljali v času pandemije (razkuževanje površin, nošenje mask IZVEN matičnih učilnic je priporočeno za učence, starejše od 12 let, v razredu maske za učence niso obvezne). Vsak učenec dobi eno masko na dan. Spet bo potekalo preobuvanje v garderobah s priporočeno razdaljo 1,5 metra ter nošenje šolskih torbic domov. Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično.
 • Učenci zajtrkujejo v avli, malicajo pa v razreduKosilo bo prav tako potekalo v avli v treh časovnih intervalih. Starše vljudno prosim, da čez vikend javite razrednikom podatke, ali bo vaš otrok imel zajtrk oz. kosilo.
 • Avtobusni prevoz bo potekal po naslednjem vrstnem redu:

7.15: LIPOVEC

7.35: FLORJANSKI MOST

7.45–7.50: SV. JURIJ

14.35: smer DONAČKA GORA, nato smer DOBOVEC (gre za en avtobus, ki bo odpeljal najprej šolarje za smer Donačka Gora, nato se bo vrnil v šolo in prevzel učence, ki gredo v smeri Dobovca).

8. uro učenci zaradi specifike prevoza nimajo pouka. Maske so na avtobusu obvezne.

 • Učenci, ki prvič vstopajo v šolo, morajo ob vstopu v šolo prinesti s strani staršev podpisano IZJAVO, ki vam jo bodo poslali razredniki.
 • STARŠI NE VSTOPAJO V ŠOLO. Za učence od 1.–3. razreda velja enak postopek prevzema otrok, kot je bil v veljavi do sedaj (starši pozvonijo in otroka počakajo zunaj, na PŠ Donačka Gora pokličejo učiteljico OPB), učenci 4. in 5. razreda pa se naj dogovorijo s starši, kdaj bodo le-ti prihajali ponje oziroma kdaj bodo učenci odhajali domov. Vsi dogovori z učitelji potekajo preko e-pošte ali telefona.
 • Svet staršev je potrdil predlog plačila za fotografijo in zaključno mapico, za cena je 2 €, ki bo poračunana na junijski položnici.
 • Obveščam vas še, da bo v PETEK, 5. 6. 2020, potekalo FOTOGRAFIRANJE razredov.
 • Svet staršev je tudi potrdil pripravljen seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 in bo objavljen na spletni strani šole.
 • Starše devetošolcev obveščam, da VALETE LETOS NE BO, bomo pa pripravili nadomestni simbolni zaključek osnovnošolskega izobraževanja, za kar vas bom še posebej obvestila.

 

V upanju, da vas z informacijami nisem preveč vznemirila, vas lepo pozdravljam, 

     Alenka Virant, prof. 

ravnateljica VIZ OŠ Rogatec

Dostopnost