Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.
                                                (Neznani avtor)

V 87. letu starosti se je poslovil dolgoletni učitelj zgodovine in geografije ter nekdanji ravnatelj VIZ OŠ Rogatec Jože Masera. Gospod Masera je pustil poseben pečat v razvoju vzgoje in izobraževanja v Rogatcu.

Jože Masera je bil rojen 21. aprila 1933 v Slovenskih goricah. Svojo profesionalno pot je namenil pedagoškemu poklicu. Vzgojno-izobraževalno delo je začel v Celju, nato v Rogaški Slatini. Leta 1960 je prišel kot mlad učitelj v Rogatec ter se z vso vnemo posvetil delu z mladino. Nekaj let je opravljal tudi naloge pomočnika ravnatelja, od leta 1978 pa do upokojitve je bil ravnatelj OŠ Rogatec. V času njegovega ravnateljevanja sta bili zgrajeni matična šola v Rogatcu in PŠ Dobovec. Aktivno je deloval tudi v mnogih organizacijah in društvih v Rogatcu in širše.

Za svoje delo je leta 1996 prejel tudi plaketo Občine Rogatec. Občani Rogatca, ki so Jožeta Marsero predlagali za podelitev plakete, so v svojo utemeljitev zapisali, da je pod njegovim vodstvom šola v Rogatcu pridobila izjemen ugled, saj so sprejemali in izvajali najrazličnejše novosti. Pri svojem delu je bil dosleden, v odnosih z mladimi je imel human in odkrit odnos, saj ga ni zanimalo, čigav je otrok in od kod prihaja. Zanj so bili vsi enaki.

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Jože Masera, 1987

 

Dostopnost