Naši prvošolci so tudi letos 17. septembra – na dan zlatih knjig – prejeli darilne knjige Društva Bralna značka ter na poseben način otvorili bralno leto. Ob tem vseslovenskem dogodku – knjigo so namreč prejeli prav vsi prvošolci v Sloveniji ter slovenski otroci zunaj slovenskih meja – so prejeli knjigo Škrat Kuzma dobi nagrado slovenske mojstrice besede, Svetlane Makarovič.

Takole so se knjig razveselili učenci Podružnične šole Donačka Gora, ko jih je obiskala šolska knjižničarka. Slednja jim je prebrala odlomek iz knjige in jih povabila k branju ter sodelovanju pri Bralni znački.

Dostopnost