Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov na naši šoli že vrsto let uspešno deluje program za zagotavljanje dostopnosti učbenikov učencem – šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov. Vanj so vključeni učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Izposoja učbenikov iz omenjenega sklada se računalniško – z informacijskim sistemom COBISS+ – vodi v šolski knjižnici. Učenci prejmejo komplete učbenikov v izposojo v začetku šolskega leta, ob koncu pa jih vrnejo lepo ohranjene (nepoškodovane). Če je kateri učbenik uničen ali izgubljen, se mora zanj plačati odškodnina. Postopek izbire učnega gradiva in načrtovanje obnove učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin je objavljen na šolski spletni strani. V šolskem letu 2021/2022 so se za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada odločili vsi učenci naše šole.

 

Skrbnica učbeniškega sklada: Vesna Zidar Antlej

 

KAKO RAVNAMO Z UČBENIKI PO IZPOSOJI

V prvih dneh septembra učenci prevzamejo učbenike iz učbeniškega sklada. Učbeniki so večinoma rabljeni, zato k njihovi ohranjenosti učenci prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo. Z učbeniki skozi vse šolsko leto učenci ravnajo skrbno, da si jih bodo lahko izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, morajo starši oziroma skrbniki poravnati odškodnino.

 

VRAČANJE UČBENIKOV

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika) in odstraniti iz njih vse zapiske ter delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino.

 

 

DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE

 

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

 

 

UČBENIKI – UČBENIŠKI SLAD 2024/25

 

UČBENIŠKI SKLAD ODJAVA

 

 

 

 

Dostopnost