Oddelki

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI

Stanje na dan 01. 09. 2022.

24Ines Zalezina

  Razred M Ž Skupaj Skupaj A + B Razrednik
I. VIO 1. 8 8 16 16 Jelka Cvek
2. 8 8 16 16 Karolina Plavčak
3. 9 7 16 16 Tatjana Dravinski Delimar
    25 23 48    
II. VIO 4. 15 10 25 25 Aleksandra Ogrizek
5. A 9 8 17 33 Milica Zajec
5. B 9 7 16
6. 13 11 24 24 Damijan Sakelšek
    46 36 82    
III. VIO 7. A 7 6 13 29 Metka Urleb
7. B 10 6 16 Zala Kladnik
8. A 8 11 19 37 Natalija Krklec
8. B 10 8 18 Petra Prevolšek
9. A 9 7 16 31 Vid Hudrap
9. B 9 6 15 Dunja Sarjaš
    53 44 97    
I. + II. + III. VIO 124 103 227    

 

Dostopnost