Organiziranost

ŠOLSKE URE IN ODMORI

ZAJTRK 7.00–7.30
1. URA 7.30–8.15
2. URA 8.20–9.05
MALICA 9.05–9.25
3. URA 9.25–10.10
4. URA 10.15–11.00
5. URA 11.05–11.50
KOSILO 11.50–12.20

 

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

1., 2. r. Poučuje Dan Urnik
Martina Žlof Jadek ponedeljek–petek 11.00–14.00

 

ŠOLSKI RED

Med odmori in malico skrbi za varstvo učencev učiteljica. Začetek pouka je ob 7.30, konec pa ob 11.50.

Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, izposoja v knjižnici.

Vodja podružnične šole Karolina Plavčak je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 14.00.

 

DEŽURSTVO IN VARSTVO VOZAČEV

Čas: Od 7.00 do 7.30.

Dežurna učiteljica: Karolina Plavčak.

 

VARSTVO UČENCEV

Od 13.10 do 14.00 se za učence izvaja varstvo. V tem času učiteljici učence pospremita na avtobus.

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Učenci si lahko knjige izposojajo vsak četrtek od 12.50 do 13.35. Za izposojo poskrbi učiteljica Karolina Plavčak.

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Starši, ki bodo zadržani, se bodo lahko po predhodnem dogovoru z razredničarko pogovorili tudi pred poukom ali neposredno po njem. Imeli bomo tri roditeljske sestanke.

 

POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.

 

ZDRAVSTVENE STORITVE

Učenci 1. in 2. razreda bodo opravili sistematski pregled.

 

Dostopnost