DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 2020/21

 

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA OD 1. DO 9. RAZREDA

Predmet/ področje

Naziv priznanja

Tekmovanje

Razred

Datum

Nosilec/ka

Organizator

RE

SLO

Biologija

Proteusovo priznanje

x

 

 

8., 9.

18. 10. 2023

Tanja Germ

Prirodoslovno društvo Slovenije

Geografija

 

x

 

 

7., 8., 9.

14. 11. 2023

Natalija Krklec

ZRSŠ

Angleščina

 

x

 

 

8., 9.

22. 11. 2023

Vid Hudrap

ZRSŠ

Slovenščina

Cankarjevo priznanje

x

 

 

8., 9.

28. 11. 2023

Petra Prevolšek

ZRSŠ

Biologija

Proteusovo priznanje

 

 

x

8., 9.

01. 12. 2023

Tanja Germ

Prirodoslovno društvo Slovenije

Angleščina

 

x

 

 

6.

29. 11. 2023

Janja Milošič

IATEFL

Ekokviz

 

x

 

 

6., 7., 8. 

24. 01. 2024

Estera Antolinc

DOVES

Kemija

Preglovo priznanje

x

 

 

8., 9.

15. 01. 2024

Estera Antolinc

ZOTKS

Slovenščina

Cankarjevo priznanje

 

x

 

8., 9.

16. 01. 2024

Petra Prevolšek

ZRSŠ

Angleščina

 

 

 

x

6.

19. 03. 2024

Janja Milošič

IATEFL

Ekokviz

 

 

 

x

6., 7., 8. 

24. 04. 2024

Estera Antolinc

DOVES

Cici Vesela šola

 

 

 

x

1.–3.  

06. 03. 2023

Bernarda Horvat

MKZ

Slovenščina

Cankarjevo priznanje

 

 

x

8., 9. 

16. 03. 2024

Petra Prevolšek

ZRSŠ

Matematika

Kenguru Vegovo

x

 

 

1.–7.

21. 03. 2024

Darja Cvetko

DMFA

Matematika

Vegovo priznanje

x

 

 

8., 9.

21. 03. 2024

Damijan Sakelšek

DMFA

Kemija

Preglovo priznanje

 

x

 

8., 9.

23. 03. 2024

Estera Antolinc

ZOTKS

Angleščina

 

 

 

x

8., 9.

03. 04. 2024

Vid Hudrap

ZRSŠ

Geografija

 

 

 

x

7., 8., 9.

06. 04. 2024

Natalija Krklec

ZRSŠ

Slovenščina

Cankarjevo priznanje  (Mehurčki)

x

 

 

1.–7. r.

03. 04. 2024

Metka Urleb

ZRSŠ

Matematika

Kenguru Vegovo

 

x

 

6.,7.

04. 04. 2024

Darja Cvetko

DMFA

Matematika

Vegovo priznanje

 

x

 

8., 9.

04. 04. 2024

Damijan Sakelšek

DMFA

Matematika

Kenguru Vegovo

 

 

x

6., 7.

20. 04. 2024

Darja Cvetko

DMFA

Matematika

Vegovo priznanje

 

 

x

8., 9.

20. 04. 2024

Damijan Sakelšek

DMFA

Kemija

Preglovo priznanje

 

 

x

8., 9.

11. 05. 2024

Estera Antolinc

ZOTKS

 

Legenda:                                                   Kratice organizatorjev:

 

šolsko tekmovanje   DMFA Društvo matematikov, fizikov in astronomov
RE regijsko tekmovanje   MKZ Mladinska knjiga založba
SLO državno tekmovanje   ZRSŠ Zavod RS za šolstvo
        IATEFL Slovenia International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)
        ZOTKS Zveza za tehnično kulturo Slovenije
        DOVES DOVES – FEE Slovenija
Dostopnost