DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 2020/21

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA od 1. do 9. razreda

TEKMOVANJA IZ ZNANJA OD 1. DO 9. RAZREDA

 

Predmet/ področje Naziv priznanje Tekmovanje Razred Datum Nosilec/ka Organizator
RE SLO
Biologija Proteusovo priznanje x     8., 9. 20. 10. 2021 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Slovenščina Cankarjevo priznanje x     4.–9. 09. 11. 2021 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina   x     8., 9. 11. 11. 2021 Dunja Sarjaš, Zala Kladnik ZRSŠ
Geografija   x     7., 8., 9. 16. 11. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Biologija Proteusovo priznanje     x 8., 9. 03. 12. 2021 Estera Antolinc Prirodoslovno društvo Slovenije
Zgodovina   x     8., 9. 07. 12. 2021 Natalija Krklec ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje   x   8., 9. 09. 12. 2021 Petra Prevolšek ZRSŠ
Kemija Preglovo priznanje x     8., 9. 17. 01. 2022 Estera Antolinc ZOTKS
Ekokviz   x     6.–8. 27. 01. 2022 Estera Antolinc DOVES
Fizika Stefanovo priznanje x     8., 9. 02. 02. 2022 Stanislav Bobek DMFA
Slovenščina Cankarjevo priznanje     x 8., 9. 12. 02. 2022 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina   x     6. 16. 02. 2022 Janja Milošič IATEFL
Vesela šola       x 4.–9. 09. 03. 2022 Bernarda Horvat MKZ
Zgodovina       x 8., 9. 10. 03. 2022 Natalija Krklec ZRSŠ
Angleščina       x 8., 9. 16. 03. 2022 Dunja Sarjaš, Zala Kladnik ZRSŠ
Matematika Kenguru Vegovo x     1.–7. 17. 03. 2021 Magdalena Lisac DMFA
Kemija Preglovo priznanje   x   8., 9. 26. 03. 2022 Estera Antolinc  
Slovenščina Cankarjevo priznanje  (Mehurčki) x     2., 3. 29. 03. 2022 Metka Urleb ZRSŠ
Ekokviz       x 6.–8. marec 2022 Estera Antolinc DOVES
Geografija       x 7., 8., 9. 02. 04. 2022 Natalija Krklec ZRSŠ
Matematika Vegovo priznanje   x   6.,7., 8., 9. 06. 04. 2022 Magdalena Lisac DMFA
Angleščina       x 6. 12. 04. 2022 Janja Milošič IATEFL
Vesela šola       x 4.–9. 13. 04. 2022 Bernarda Horvat MKZ
Fizika Stefanovo priznanje   x   8., 9. 14. 04. 2022 Stanislav Bobek DMFA
Matematika Vegovo priznanje     x 6., 7.,8., 9. 23. 04. 2022 Magdalena Lisac DMFA
Kemija Preglovo priznanje     x 8., 9. 07. 05. 2022 Estera Antolinc ZOTKS
Fizika Stefanovo priznanje     x 8., 9. 21. 05. 2022 Stanislav Bobek DMFA
Cici Vesela šola       x 1.–3. maj 2022 Mihaela Cvek MKZ

 

Legenda:                                                   Kratice organizatorjev:

 

šolsko tekmovanje   DMFA Društvo matematikov, fizikov in astronomov
RE regijsko tekmovanje   MKZ Mladinska knjiga založba
SLO državno tekmovanje   ZRSŠ Zavod RS za šolstvo
        IATEFL Slovenia International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)
        ZOTKS Zveza za tehnično kulturo Slovenije
        DOVES DOVES – FEE Slovenija
Dostopnost