Tehniški dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO

 

1.

1. 20. 11. 2023 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
2. 11. 03. 2024 Konstruiranje – leseni gradniki, stolp razredničarke
3. 06. 06. 2024 Promet – papirno gradivo, vozilo razredničarke

 

2.

1. 20. 11. 2023 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
2. 11. 03. 2024 Konstruiranje – lego kocke, pohištvo razredničarke
3. 06. 06. 2024 Promet – kosi lesa, vozilo razredničarke

 

3.

1. 20. 11. 2023 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
2. 11. 03. 2024 Konstruiranje – lego kocke, stavbe razredničarke
3. 06. 06. 2024 Promet – stiropor, igrala razredničarke
II. VIO

 

 

4.

1. 05. 10. 2023 Moj avto ima motor Aleksandra Ogrizek
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Aleksandra Ogrizek
3. 11. 03. 2024 Rad bi varno vozil kolo Aleksandra Ogrizek
4. 18. 04. 2024 Električni krog Aleksandra Ogrizek

 

 

5.

1. 05. 10. 2023 Izolacija Milica Zajec
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Ines Zalezina
3. 11. 03. 2024 Usposabljanje za vožnjo kolesa Ines Zalezina
4. 18. 04. 2024 Prenos gibanja Milica Zajec

 

 

6.

1. 05. 10. 2023 Papirna gradiva Damijan Sakelšek
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 11. 03. 2024 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Nataša Novak

4. 18. 04. 2024

Tehnična dediščina, les

(Muzej Vrbovec Nazarje)

Damijan Sakelšek
III. VIO

 

 

7.

1. 05. 10. 2023 Energetika in ekologija Damijan Sakelšek
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 11. 03. 2024 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Nataša Novak

4. 17. 04. 2024 Steklo – ŠC Rogaška Slatina Damijan Sakelšek

 

 

8.

1. 05. 10. 2023 Varna raba sodobnih tehnologij Damijan Sakelšek
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 11. 03. 2024 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Nataša Novak

4. 18. 04. 2024 Poklicne delavnice – ŠC Celje Janja Milošič

 

 

9.

1. 05. 10. 2023 Poklici in obrti Janja Milošič
2. 20. 11. 2023 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
3. 11. 03. 2024 Evropska vas

Damijan Sakelšek,

Nataša Novak

4. 18. 04. 2024 Svet energije Krško Damijan Sakelšek

 

 

Dostopnost