Strokovni delavci

TABELA STROKOVNIH DELAVCEV

 

Št. Priimek in ime Stopnja izobrazbe Poučuje Naziv Opombe
1. Antolinc Estera VII. KEM, BIO, NAR svetovalka

vodja Ekošole, vodja III. VIO,

vodja aktiva naravoslovja

2. Cvek Jelka VII. RP svetnica vodja PŠ DOB
3. Cvek Mihaela VIII./2 RP svetnica predsednica Šolskega sklada
4. Černelič Klavdija VII. MAT, OPB, JV    
5. Dravinski D. Tatjana VII. RP mentorica  
6. Firšt Nina VII. RP mentorica  
7. Germ Tanja VII. GOS, NAR, OPB mentorica organizatorica šolske prehrane, koordinatorica Tradicionalnega slovenskega zajtrka, šolska shema sadja
8. Gregurec Lea VII. 2. strok. del. v 1. r., OPB svetnica  
9. Gretić Simona VII. OPB svetovalka  
10. Herček Marko VII. ŠPO, JV svetovalec predsednik Športnega društva
11. Horvat Bernarda VII. OPB svetovalka vodja I. VIO, vodja Ekošole na PŠ DG
12. Janžek Zlatka VII.   svetnica šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ
13. Kladnik Zala VII. TJA svetovalka  
14. Krklec Natalija VII. ZGO, GEO svetovalka koordinatorica projekta Krokus
15. Lisac Magdalena VI. MAT, FIZ svetnica  
16. Milošič Janja VII. TJA svetovalka koordinatorica Otroškega parlamenta, vodja aktiva za tuje jezike
17. Novak Nataša VII. LUM svetnica vodja projekta Okusimo dediščino, Evropska vas
18. Ogrizek Aleksandra VII. RP svetovalka  
19. Planinšek Duška VII. ŠPO, OPB mentorica

vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit,

Zlati Sonček in Krpan

20. Plavčak Karolina VII. RP svetovalka  
21. Prevolšek Petra VII. SLJ, DKE svetnica vodja aktiva družboslovja
22. Sakelšek Damijan VII. MAT, TIT mentor vodja projekta Evropska vas
23. Sarjaš Dunja VII. TJA svetnica  
24. Sisinger Sandro VI./2     spremljevalec učenca s posebnimi potrebami
25. Stojnšek Aleksander VII. OPB    
26. Tudja Aleksandra VII. RP svetnica vodja PŠ DG
27. Urleb Metka VII. SLJ, NEM mentorica vodja projektne skupine Erasmus+
28. Virant Alenka VII. GEO svetnica ravnateljica
29. Zajec Milica VI. RP svetnica  
30. Zalezina Ines VII. RP svetovalka vodja II. VIO
31. Zidar Antlej Vesna VII. TJA, SLJ svetovalka

šolska knjižničarka, vodja projektov Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Brati gore, NMSB’22,

predsednica Sveta zavoda

32. Žerjav Barbara VII. RP, GUM svetovalka  
33. Žibert Samanta VIII./1 OPB svetnica pomočnica ravnateljice
34. Žlof Jadek Martina VII. OPB svetnica vodja Ekošole na PŠ DOB, vodja aktiva OPB

 

 

Dostopnost