Sodelovanje s starši

RODITELJSKI SESTANKI

O času in vsebini roditeljskih sestankov bodo starši pravočasno pisno obveščeni. Za svojega otroka se bodo lahko pozanimali tudi v ostalih šolskih dnevih v dogovoru z učiteljem oziroma razrednikom. Roditeljski sestanki lahko potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali pa na daljavo (po telefonu ali preko računalniške oziroma video povezave).

 

Vsebina Čas Nosilec/ka
1. Predstavitev LDNŠ 13.–16. september 2021 vodje PŠ, razredničarke
2. Vstop otroka v OŠ 9. december 2021 pedagoginja Zlatka Janžek, razredničarke (1. r.)
3.

Aktualna tematika za vse

Rokovnik vpisa v SŠ (9. r.)

10. januar 2022 – I. VIO

11. januar 2022 – II. VIO

13. januar 2022 – 7. in 9. r.

razredničarke,

pedagoginja Zlatka Janžek (9. r.)

4. Aktualna tema in poklicna orientacija 7. april 2022 – 8. r.

pedagoginja Zlatka Janžek,

razrednika 8. razreda

5. Vstop otroka v OŠ in opisno ocenjevanje junij 2022 razredničarke (1. r.)

 

 

GOVORILNE URE

Redne govorilne ure bodo potekale vsak prvi torek v mesecu od 16.00 do 17.00. Izredne govorilne ure so lahko izven tega termina, in sicer po dogovoru s starši in drugimi sodelujočimi. Govorilne ure lahko potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo ali pa na daljavo (po telefonu ali preko računalniške oziroma video povezave).

 

 

 

Dostopnost