Naravoslovni dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodje, sodelavci
I. VIO

 

 

1.

1. 12. 10. 2023 Muzej na prostem razredničarke
2. 17. 11. 2023

Tradicionalni slovenski zajtrk,

Zdrave navade

razredničarke,

čebelarji, medicinska sestra

3. 08. 05. 2024 Opazovanje drobnih živali razredničarke

 

 

2.

1. 12. 10. 2023 Muzej na prostem razredničarke
2. 17. 11. 2023

Tradicionalni slovenski zajtrk,

Čebelnjak, čebele

razredničarke,

čebelarji

3. 08. 05. 2024 Travnik – cvetlice razredničarke

 

 

3.

1. 12. 10. 2023 Muzej na prostem razredničarke
2. 17. 11. 2023

Tradicionalni slovenski zajtrk,

Zdrav način življenje

razredničarke,

čebelarji, medicinska sestra

3. 08. 05. 2024 Sadovnjak – ogled ekokmetije razredničarke
II. VIO

 

4.

1. 22. 03. 2023 Čutila Aleksandra Ogrizek
2. 24. 04. 2024 Muzej na prostem Aleksandra Ogrizek
3. 06. 06. 2024 Občinsko središče Aleksandra Ogrizek

 

5.

1. 18. 10. 2023 Ogled vaje gašenja Ines Zalezina
2. 22. 03. 2024 Terme Olimia Milica Zajec
3. 06. 06. 2024 Ljubljana, prestolnica Slovenije Milica Zajec

 

6.

1. 23. 01. 2024 Prehranska piramida Tanja Germ
2. 22. 03. 2024 Zemlja, prst, narava + EKODAN Tanja Germ
3. 06. 06. 2024 Geološka pot (Kozjanski park) Estera Antolinc
III. VIO

 

7.

1. 23. 01. 2024 Poskusi iz naravoslovja Estera Antolinc, Darja Cvetko
2. 22. 03. 2024 ZOO Ljubljana + EKODAN Estera Antolinc
3. 06. 06. 2024 CŠOD Metka Urleb, Zala Kladnik

 

8.

1. 23. 01. 2024 Astronomija Estera Antolinc
2. 22. 03. 2024 Kajenje, alkoholizem, droge Estera Antolinc
3. 06. 06. 2024 Ekskurzija + EKODAN Tanja Germ

 

9.

1. 23. 01. 2024 Astronomija Estera Antolinc
2. 22. 03. 2024 Merjenje Darja Cvetko
3. 06. 06. 2024 Ekskurzija + EKODAN Tanja Germ

 

Dostopnost