Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim skušajo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Pri promociji branja se JAK (JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS) že vrsto let povezuje tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije.

Projekt je Ministrstvo za kulturo (najprej samo za osnovne šole) začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije pa ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Danes se ta pripravlja v sodelovanju z ministrstvom ter več različnimi zavodi, sekcijami, društvi in združenji. Izvaja pa se v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Pri izvedbi sodelujejo tudi učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.).

Uradni začetek je vsako leto ob mednarodnem dnevu pismenosti, tj. 8. septembra. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji. Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so:

  • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
  • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
  • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
  • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Javne agencije za knjigo RS.

Koordinatorica projekta: Vesna Zidar Antlej

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO NA VIZ OŠ ROGATEC:

 

        Avtobus ob treh

Zvezde vabijo

 

Dostopnost