Projekti, Interesne dejavnosti

 

Interesna dejavnost Čas Mentor/ica
Otroški pevski zbor PON, 6. ura 12.20–13.05 Barbara Žerjav
S knjigo v svet TOR, 6. ura, 12.20–13.05             Jelka Cvek
DNU – delo z nadarjenimi učenci ČET, 6. ura, 12.20–13.05 A Marko Herček
Dramsko pravljični krožek SRE, 6. ura, 12.20–13.05 Jelka Cvek
Angleščina (1. r.)

TOR, 1. ura, 7.30–8.15

ČET, 3. ura, 9.25–10.10

Dunja Sarjaš
Planinski krožek Po dogovoru – sobota, nedelja Ines Zalezina

 

Cici vesela šola

 

Učenci 1., 2. in 3. razreda lahko sodelujejo na tekmovanju Cici Vesele šole.

 

Otroški pevski zbor

 

Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi se bodo predstavili na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.

 

S knjigo v svet – bralna značka

 

Učenci poglabljajo zanimanje za dobre knjige in njihove ustvarjalce, razvijajo ljubezen do slovenske književnosti in sposobnost sporočanja ter širijo splošno razgledanost, hkrati pa se navajajo na smotrno in kulturno izrabo prostega časa.

 

Zlati sonček

 

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program športne značke Zlati sonček, ki ga vodi razredna učiteljica. Učenci, ki bodo opravili vse naloge, bodo prejeli medaljo, ostali pa bodo za sodelovanje v programu dobili diplomo Zlati sonček.

 

Program naučimo se plavati

 

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda, ki bo vključen v športni program Zlati sonček. Cilj programa je prilagoditev na vodo in preplavati od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki.

 

Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v mesecu oktobru 2022.

Dostopnost